Sammanträdesprotokoll Barn- och bildningsnämnden 2019-11-26

Anslag/bevis

Organ

Barn- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Paragrafer

§ 71-89

Anslaget publicerades

2019-12-02

Anslaget tas ner

2019-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-12-02 12:06

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se