Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden 2019-09-04

Anslag/bevis

Organ

Vilken nämnd

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§ 35-45

Anslaget publicerades

2019-09-09

Anslaget tas ner

2019-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och Miljökontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-09-09 14:55

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se