Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden 2019-11-27

Anslag/bevis

Organ

Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Paragrafer

§ 58

Anslaget publicerades

2019-11-29

Anslaget tas ner

2019-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och Miljökontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-11-29 14:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se