Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden 2019-09-17

Anslag/bevis

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 158-178

Anslaget publicerades

2019-09-23

Anslaget tas ner

2019-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-09-23 08:55

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se