Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2019-11-25

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Paragrafer

§ 145-171

Anslaget publicerades

2019-12-02

Anslaget tas ner

2019-12-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-12-02 12:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se