Sammanträdesrotokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-02

Paragrafer

§ 100-125

Anslaget publicerades

2019-09-05

Anslaget tas ner

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-09-05 12:02

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se