Socialnämndens arbetsutskott 2019-05-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-05-13 09:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se