Anslag/bevis Barn- och bildningsnämnden 2020-01-27

AnslagsdokumentPDF (pdf, 272.1 kB)

Anslag/bevis

Organ

Barn- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-27

Paragrafer

§ 71-89

Anslaget publicerades

2020-01-30

Anslaget tas ner

2020-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-06 11:21

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se