Anslag/bevis Barn- och bildningsnämnden 2020-09-28

AnslagsdokumentPDF (pdf, 272.4 kB)

Anslag/bevis

Organ

Barn- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Paragrafer

§ 71-89

Anslaget publicerades

2020-10-12

Anslaget tas ner

2020-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-10-16 11:05

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se