Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-28

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Anslaget publicerades

2020-01-29

Anslaget tas ner

2020-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-01-29 09:07

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se