Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Anslaget publicerades

2020-02-19

Anslaget tas ner

2020-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Anslag/bevis (PDF)PDF (pdf, 124.4 kB)

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-19 08:55

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se