Anslag/bevis Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2020-11-10

Anslag/bevis

Organ

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Paragrafer

§ 113-124

Anslaget publicerades

2020-11-12

Anslaget tas ner

2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Nibblesbackevägen 9D, Köping

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-11-13 17:53

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se