Anslag från Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-01-27

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-27

Paragrafer

§ 85-104

Anslaget publicerades

2020-01-30

Anslaget tas ner

2020--02-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

AnslagPDF (pdf, 279.3 kB)

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-06 11:35

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se