Kallelse Kolbäcksådalens pensionsförbund 2020-09-16

 
Organ

Kolbäcksådalens pensionsförbund

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Tid

10:00

Sammanträdeslokal

Konferensrum Pråmen, Kommunhuset, Hallstahammars
kommun


Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-09-21 11:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se