Kallelse till Kommunfullmäktige 2020-02-24

Länk till kallelsen till Kommunfullmäktige, med dagordning samt bilagor.


Kallelse
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Tid

18:00

Sammanträdeslokal

Kommunhusets sessionssal

Hjulmakarvägen 18 Surahammar

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-17 00:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se