Kungörelse

KUNGÖRELSE

Utställning av förslag till ny översiktsplan för Surahammars kommun

Ett färdigt förslag till ny översiktsplan finns ute för granskning mellan 2 oktober och 2 december 2020.

Surahammars kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Här beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. Översiktsplanen är en vägledande handling.

Samråd genomfördes under vår och sommar 2019. Efter samrådet har planförslaget reviderats till en slutlig version, som nu ställs ut. Det finns nu åter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till denna översiktsplan.

Granskningshandlingar kommer att finnas tillgängliga i Surahammars kommunhus, Surahammars bibliotek, Virsbo filialbibliotek samt på Surahammars kommuns hemsida.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se