Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden 2020-02-17

Anslag/bevis

Organ

Bygg- och Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-17

Paragrafer

§ 59-71

Anslaget publicerades

2020-02-21

Anslaget tas ner

2020-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och Miljökontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-21 15:07

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se