Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2020-02-24

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Paragrafer

§ 129-130

Anslaget publicerades

2020-02-26

Anslaget tas ner

2020-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-27 09:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se