Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-30

AnslagsdokumentPDF (pdf, 290.6 kB)

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-30

Paragrafer

§ 100

Anslaget publicerades

2020-12-01

Anslaget tas ner

2020-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se