Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2020-02-10

Anslag/bevis

Organ

Vilken nämnd

Sammanträdesdatum

2020-02-10

Paragrafer

§ 172 - 184

Anslaget publicerades

2020-02-13

Anslaget tas ner

2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-13 13:34

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se