Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2020-10-12

Anslag/bevis

Organ

Vilken nämnd

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Paragrafer

§ 172 - 184

Anslaget publicerades

2020-10-14

Anslaget tas ner

2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-10-14 15:43

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se