Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2020-01-28

Anslag/bevis

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

§ 221

Anslaget publicerades

2020-02-04

Anslaget tas ner

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-12 16:18

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se