Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2020-03-03

Anslag/bevis

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-03

Paragrafer

§ 221

Anslaget publicerades

2020-03-06

Anslaget tas ner

2020-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-03-11 11:03

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se