Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2019-04-26

  Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt!  I och med det härliga vårvädret är det många som passar på att tvätta bilen. Om du har tänkt tvätta din bil, se då till att tvätta miljörätt!I Surahammars kommun bör du tvätta bilen hos en tvättanläggning med reningsutrustning som kan ta hand om föroreningarna från tvättvattnet.Tvättar du i stället bilen på gatan riskerar det förorenade vattnet att rinna ut i dagvattenbrunnen utan rening. Det skadar vattenlevande organismer, växter och miljön. Så se till att tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt!
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-23

  Kronprinsessan vandrar i Hälleskogsbrännan på fredag 26 april  Fredag 26 april blir det kungligt besök i kommunen i form av kronprinsessan Victoria. Länsstyrelsen i Västmanland står som värd för en landskapsvandring där Kronprinsessan deltar, som sträcker sig ungefär en mil genom Hälleskogsbrännan. Allmänheten är välkommenAllmänheten är varmt välkommen att delta i vandringen som startar klockan 09.00 vid entrén till Hälleskogsbrännan vid Skräddartorp i Virsbo. Det går även att ansluta till vandringen längs vägen. Tänk på att det krävs bra skor och vandringsvana för att hänga med hela vägen, då stigarna bitvis är steniga. Vandringen avslutas vid utsiktstornet vid Grävlingsberget cirka klockan 14.30.För mer information om vandringen, se Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.
  Hålltider och information från Länsstyrelsen Cirka kl. 9.00
  Landshövdingen hälsar H.K.H. Kronprinsessan och alla andra välkomna vid ankomsten till Hälleskogsbrännans entré vid Skräddartorpet i Virsbo.
  Vandringen startar i tätare skog och mindre väg mot Uvberget. Kronprinsessan vandrar tillsammans med elever från Hedens skola i Sala kommun.Cirka kl. 9.35
  Uppe på toppen av Uvberget träffar Kronprinsessan Solveig och Kjell Wadelius, som upplevde den härjande skogsbranden på nära håll. Fjärilsinventerare inom miljöövervakning, Virsbobor och fan av Hälleskogsbrännan och som vistas mycket i naturreservatet.
  Cirka kl. 10.45
  Vid Rastplats Vallsjövägen möts sällskapet av Lena Gustafsson, professor emerita inom naturvårdsbiologi. Hon har verkat för att sammanföra olika forskare i området och följer själv vegetationsutvecklingen i området.
  Cirka kl. 11.30
  Vid Stora Vallsjön berättar Lars Wikars, ekolog och landets mest kände brandinsektsexpert. Han har bland annat ansvarat för att inventera insektsfaunan i Hälleskogsbrännan.
  Sören Larsson, ordförande i den ideella föreningen Ramnäs-Virsbo naturklubb berättar om övervakningen av fågellivet i området. Därefter är det lunchpaus vid sjön.Cirka kl. 13.10
  Vid Klösbergets topp har man efter branden hittat fornlämningar från två tidsskikt – stenåldern för cirka 10 000 år sedan och bruksepoken runt 1600-talet. Skogsbranden 2014 var en tragedi men om det inte hade brunnit hade det nästan varit omöjligt att finna lämningarna. På plats berättar Anette Färjare, arkeolog och Christina Svensson, antikvarie på Länsstyrelsen mer om fynden.
  Cirka kl. 14.30
  Ankomst Grävlingsberget. Vid början av rampen finns ett uteklassrum där Kronprinsessan tillsammans med barn från Friluftsfrämjandets barnverksamhet, I Ur och Skur går en tipspromenad längs med rampen som leder upp till utkikstornet.
  Vid Grävlingsberget finns Länsstyrelsen på plats från kl. 14.00 och informerar allmänheten om friluftsliv och naturvård i Västmanland. Dessutom bjuder Länsstyrelsen på en liten bulle så långt det räcker. Ta gärna med egen dryck.Cirka kl. 15.45
  H.K.H Kronprinsessans avfärd.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-23

  Valborgsfirande i kommunen  Nu är det snart valborg, och det kommer att firas på två platser där kommunen står som medarrangör. Firandena kommer att ske på stallplanen vid Herrgårdsstallet i Virsbo samt på Förrådsholmen i Surahammar.Det kommer att ske aktiviteter, hållas tal och bland annat säljas lotter. Det är olika hålltider och aktiviteter som gäller vid de två platserna, så kika på schemat så att du har koll på vad som händer.Vi önskar dig ett trevligt valborgsfirande!


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-15

  Information om mätningsarbete i våra tre tätorter  Under vecka 17 och eventuellt vecka 18 kommer mätningsarbete att genomföras i våra tre tätorter. Det här genomförs eftersom att kommunen eftersträvar att ha en aktuell och uppdaterad grundkarta över tätorterna.Företaget Metria kommer att utföra mätningsarbetet. Personalen från Metria kommer eventuellt behöva ha tillträde till fastighetsägares tomter för att komma åt att mäta byggnader med mera. De kommer att ha uppmärkta kläder och bil samt ID-handling. Vid eventuella frågor kontakta vår GIS- och Plansamordnare på telefon 0220-390 26.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-12

  Information om Ekängsbadet  Vi kan ännu inte ge besked om när Ekängsbadet kommer att öppna. I nuläget väntar vi på svar från överbesiktningsnämnden om när de kommer att påbörja sitt arbete för att ta ett beslut. Först när de har tagit beslut kan vi gå vidare i processen. Vi går ut med ny information när vi vet mer.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-10

  Trafikomläggning på Hjulmakarvägen vid Källbogården  För närvarande är det trafikomläggning på Hjulmakarvägen vid Källbogården. Omläggningen sker på grund av arbeten med vatten och avlopp.Arbetet beräknas pågå från 10 april till 16 april.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-09

  Myter om elbilar - vad stämmer egentligen?  Det finns många myter om elbilar. Men vad stämmer egentligen och vad stämmer inte?
  Energimyndigheten har gjort några filmer i ämnet där de besvarar flera av dessa frågor. I den här filmen så får du till exempel svar på om elen kommer att räcka till om alla bilar är elbilar.Se fler filmer på energimyndigheten.selänk till annan webbplats.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-05

  Nu är beslut taget om tillförordnad samhällsbyggnadschef  Som vi tidigare har berättat har samhällsbyggnadschefen slutat och att ny kontaktperson kring frågor och ärenden som gäller samhällsbyggnad är Jörgen Oderhall.Det är nu beslutat att Jörgen blir tillförordnad samhällsbyggnadschef fram till och med den 31 december 2019. Han är troligtivs redan bekant för många av er eftersom han innan detta haft en tjänst som byggnadsinspektör i kommunen.Kontaktuppgifter
  jorgen.oderhall@surahammar.se
  0220-390 59

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-03

  Nu sopar vi fram våren!  Nu har vi börjat sopa undan sanden från vinterns halkbekämpning. Sopning av gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar sker under vecka 14 till vecka 16 i Surahammar, Virsbo och Ramnäs.Sopa ut sand från murar och staketPassa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Ta bort löv, grenar och annat växtmaterial.För fastighetsägareDu som är fastighetsägare bör även se till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar. För mer information kan du läsa den här broschyrenPDF (pdf, 2.8 MB).Växtmaterial lämnas till ÅterbruketVäxtmaterial lämnas till Återbruket i Surahammar. På tisdagar kan du även lämna in trädgårdsavfall i Ramnäs (Norrbyvägen) och Virsbo (Grusgropen). Information om öppettider hittar du på vafabmiljo.selänk till annan webbplats
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-03

  Kärnhuset åker till Lappland  Den 6:e april är det dags för Kärnhusets cafégrupp att åka till Björkliden. Fritidsledare och ungdomar tillbringar en vecka med skidåkning i nordligaste Lappland. Följ gruppens äventyr här på hemsidan. Bilder och dagbok kommer att publiceras varje kväll cirka klockan 21.00.Allt detta kan du se här: Caféresan 2019

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-03

  Ändrade öppettider för inlämning av trädgårdsavfall i Ramnäs  Från och med nu har VafabMiljös trädgårdsavfallsinlämning i Ramnäs nya öppettider. Det är fortfarande tisdagar det är öppet, men den nya tiden är 10:30-20:00.

  Inlämning av trädgårdsavfall i Ramnäs och VirsboFrån den 1 april till den 30 oktober har VafabMiljös trädgårdsavfallsinlämning i Ramnäs och Virsbo öppet varje tisdag.


  Information om öppettider hittar du även på vafabmiljo.selänk till annan webbplats.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-01

  Ny kontaktperson vid frågor gällande samhällsbyggnad i Surahammars kommun  Samhällsbyggnadschefen har slutat och ny kontaktperson är Jörgen Oderhall. Har du alltså frågor eller ärenden som rör till exempel bygglov och bygganmälan ska du framöver vända dig till Jörgen istället.Kontaktuppgifter
  jorgen.oderhall@surahammar.se
  0220-390 59

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2019-04-01

  Utställning av renhållningsordning på biblioteket i Surahammar under april  I slutet av 2019 ska alla medlemskommuner i VafabMiljö ta beslut om en ny renhållningsordning. Under april står en utställning med information om VafabMiljös förslag till den nya renhållningsordningen på biblioteket i Surahammar. Lämna dina synpunkterUnder utställningstiden har du möjlighet att tycka till om förslaget. Det kan du göra genom att gå in på vafabmiljö.se/avfallsplanenlänk till annan webbplats, under rubriken Let´s talk rubbish finns det möjlighet att skicka in dina tankar och funderingar. Du kan även lämna dina synpunkter skriftligt vid den fysiska utställningen.Du hittar mer information här: utställning av avfallsplan och föreskrifter.Varför en avfallsplan?Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplanen sätter målen för hur avfallet ska hanteras för nå ett hållbart samhälle och föreskrifterna är ett medel för att nå dessa mål. Föreskrifterna tydliggör även vem som är ansvarig för vad; kommunen, den enskilde eller VafabMiljö.Vad står i avfallsplanen?I avfallsplanen föreslås mål för hur vi tillsammans kan bidra till att minska våra avfallsmängder, göra det enklare att sortera ut förpackningar från det brännbara avfallet och öka återanvändandet av saker. Där finns också förslag på att minska mängden engångsartiklar när du köper hämtmat och på att sopsanden ska återanvändas. Många fler mål hittar du i avfallsplanen som du hittar på vafabmiljo.selänk till annan webbplats.Vilka ingår i VafabMiljö?Samtliga kommuner i Västmanland samt Heby och Enköping har gemensamt bildat ett kommunalförbund, VafabMiljö. VafabMiljö ansvarar därför för den strategiska planeringen av avfallshantering i dessa kommuner.
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se