Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2016-03-31

  Viktiga lärdomar från skogsbranden i Västmanland  − Det finns viktiga lärdomar att dra av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Det handlar både om hur krisberedskapen fungerar på övergripande nivå och hur arbetet med skydd mot olyckor bedrivs inom framför allt kommunal räddningstjänst. Det säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.Den 31 mars 2016 överlämnade MSB rapporten ”Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014” till regeringen.MSB har på regeringens uppdrag analyserat 26 olika utredningar och utvärderingar som rör skogsbranden och kan konstatera att gemensamma utvecklingsbehov har identifierats.− Slutsatserna från rapporten stärker den riktning som MSB går i och har i vissa fall hjälpt oss i planeringen av vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utifrån den samlade kunskap vi nu har lämnar MSB förslag till regeringen för att ytterligare stärka krisberedskapen, säger Helena Lindberg.Läs mer och ta del av rapporterna på hemsidan för Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-03-29

  Oseriösa hantverkare – minska risken för att drabbas  Asfaltering av din uppfart, stenläggning eller nytt tak? Läs mer om vad du bör tänka på för att minska risken för att bli lurad av oseriösa hantverkare.– Vi vet av erfarenhet att det här är den tiden på året då oseriösa hantverkare dyker upp i villaområden och erbjuder olika typer av hantverkstjänster. Ofta är de uppsökande i sitt tillvägagångssätt. Problemet kan vara att arbetet kan bli undermåligt utfört eller att priset kan bli mycket högre än vad parterna först kom överens om, säger Anders Hedström, kommissarie vid polisområde Västmanland.Kan lämna innan arbetet är avslutatOm underarbetet är undermåligt utfört upptäcks det inte alltid på en gång utan kan visa sig först flera månader senare och då är det svårt att få tag i personerna då de har lämnat orten. Ett annat problem kan vara att personerna inte avslutar påbörjat arbete, utan lämnar så fort de fått betalt.– I vissa fall har personerna upplevts som påstridiga eller hotfulla. Rör det sig om en situation som upplevs som hotfull så kontakta polisen, säger Hedström.Polisen och kommunerna samverkarSom fastighetsägaren bör man se till den entreprenör som anlitas hanterar uppkommet avfall, det vill säga asfalt eller annat byggnadsmaterial, på ett korrekt sätt. Den som dumpar asfalt eller annat byggnadsmaterial i naturen kan komma ställas till ansvar för miljöbrott alternativt nedskräpning.Polisen och flera kommuner i länet samverkar kring den här problematiken inom ramen för de lokala brottsförebyggande råden.– Det är viktigt att vi tillsammans sprider information kring den här problema-tiken för att minska risken för fastighetsägare att drabbas, säger Rolf Söder-berg, kommunpolis vid lokalpolisområde Västerås.Så undviker du att bli lurad:
  • Kolla upp referenser på företaget och på utförda arbeten.
  • Kontrollera att företagets telefonnummer går till en abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort.
  • Anlita bara hantverkare med F-skattesedel. Kontrollera via Bolagsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att företaget verkligen existerar.
  • Teckna ett skriftligt avtal över vad hantverkaren ska utföra och vad det ska kosta. Annars kan det vara svårt att vinna en eventuell rättslig tvist.
  • Betala aldrig i förskott, betala först när du är nöjd med arbetet som helhet.
  • Betala inte kontant. Se till att betala till ett företagskonto.
  Källa: Polisen.seLäs mer om oseriösa hantverkare här: https://polisen.se/Vastmanland/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Bedrageri/Oseriosa-hantverkare/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-03-21

  Språk-café varje onsdag på Biblioteket, Surahammar  Du som är engagerad i integrationsfrågan och som gillar att fika tillsammans med trevliga människor kom till vårt språk-café.
  Vi träffas på Surahammars bibliotek varje onsdag kl. 15.00 – 17.30.
  Välkommen!
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-03-16

  Nytt nummer av Gröna Draken  Årets andra nummer av Gröna Draken delas ut till hushållen i Västmanlands län och Heby kommun i helgen. Gröna Draken betraktas som samhällsinformation, så även om du har Nej tack till reklam på brevlådan ska du få Gröna Draken. Har du inte fått tidningen denna vecka så kontakta Gröna Draken via e-post info@texttanken.se eller
  tel 021-448 01 00.
  Gröna Draken ges ut av Förbundet Agenda 21 och har sedan 1994 distribuerats till 135 000 hushåll fyra gånger om året. Genom Gröna Draken får du nya kunskaper. Tidningen ger handfasta tips och råd om smarta miljöval och vad du själv kan göra för att bidra till en bättre och rättvisare värld.Gröna Draken finns även i helgen på Förbundet Agenda 21s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som blädderbar E-tidning och med över 900 artiklar i ett artikelarkiv. Du kan dock redan nu läsa tidningen på denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-03-07

  Suomalaisia elokuvia/Ny finsk film  Surahammars Folkets Hus
  Lauantai/Lördag: 12/3 & 23/4
  Ilmainen linjaauto! Gratis buss!
  Virsbo ICA: 12.45, Ramnäsmacken: 13.00
  Takaisin/Åter ca 16.40.
  ProgramPDF (pdf, 643 kB)
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-03-04

  Telia släcker ner gamla kopparnät  Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet och kommer därför att släckas ner.Under 2016 är det områdena Lisjö och Seglingsberg i Surahammars kommun som berörs. HärPDF (pdf, 100.6 kB) kan du se hela listan på samtliga kommuner och stationer i Sverige som blir berörda.Läs mer på Telias hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-03-03

  Bioprogram för mars  Biografen finns i Folkets Hus och är utrustad med den senaste toppmoderna tekniken, 2K-projektor & 3D och surroundljud 5.1. Salongen har 231 sittplatser varav 2 rullstolsplatser.Du kan alltid se det senaste programmet här.Välkomna!
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-03-02

  Sprängningsarbete vid Surahammar  Trafikverket utför sprängningsarbete vid Surahammar från och med den 24 februari.För att de ska komma fram med vägen behöver de spränga loss berg. De kommer att spränga cirka 1,4 km från bostadsområdet Stavtorp i Surahammar och arbetet beräknas vara klart i slutet av mars 2016.Hur går det till?När de spränger så börjar de med att borra hål i berget. Efter sprängningen krossar de berget till rätt dimension, bergmaterialet används nämligen för att bygga upp den nya vägen. Detta ger mindre miljöpåverkan genom minskade transporter. Sprängningsarbetena sker på ett kontrollerat sätt långt ifrån fastigheterna i Surahammar. Som en extra säkerhet sätts vibrationsmätare för att säkerställa att riktvärden inte överstigs.Vid sprängningen använder de två olika ljudsignaler för att skapa säkerhet före, under och efter sprängningen;
  • Flera korta signaler betyder att sprängningen startar.
  • En lång sammanhängande ton betyder att sprängningen är över.   
  Tider för sprängningSprängning sker normalt eftermiddagstid måndag till torsdag . Tiderna kommer att uppdateras kontinuerligt på Trafikverkets hemsida.Hur kommer jag som närboende att påverkas av sprängningsarbetet?Även om det ibland kan låta mycket, sker sprängningsarbetena på ett kontrollerat sätt långt ifrån fastigheterna i Surahammar. Som en extra säkerhet sätter de vibrationsmätare på utvalda platser för att säkerställa att riktvärdena inte överstigs.Riktvärden för fastigheter vid sprängning beräknas utifrån en svensk standard, SS 460 48 66:2011. De parametrar som avgör riktvärdet är hur marken ser ut och vad den består av, vilken typ av byggnad som berörs, vad fastigheten är byggd av och vilket avstånd det är till sprängplatsen.I den riskanalys som upprättas innan projektet startar tittar man enligt tre olika standarder utifrån vad projektet avser vilka hus som kommer beröras och beräknar de riktvärden som gäller för berörda fastigheter. I riskanalysen beskrivs även vilka fastigheter som ska besiktigas och förslag på var vibrationsmätning ska utföras.Läs mer om vägbygget på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFrågor och svar om vägbygget 252länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-03-01

  Bli en flyktingguide/språkvän  Att vara en flyktingguide/språkvän är ett sätt att umgås över gränserna. Genom att bygga broar mellan människor skapas möten som leder till integration i praktiken. Mötena bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning. De motverkar okunskap, fördomar och skapar ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.Vem riktar vi oss till?
  • Dig som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och vill göra en god samhällsinsats.
  • Dig som relativt nyligen har invandrat till Sverige, det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv i en personlig kontakt.
  Läs mer och anmäl dig direkt på hemsidanFör mer information: Inge Larsson, samordnare          Tfn. 070-665 45 43
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se