Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2016-10-25

  Surahammars kommun behöver anhörigstödjare



  En del av kommunens anhörigstöd är den avgiftsfria avlastningen. Detta innebär att den som tar hand om en närstående i hemmet behöver få komma hemifrån ibland för att ta hand om sig själv.
  För att detta skall vara möjligt behövs anhörigstödjare som är hos den närstående under tiden. Den anhörige har rätt till avlastning 100 timmar / år.
  Att vara anhörigstödjare innebär att man får en timanställning.
  Tänk att få möjlighet att göra något annat arbete emellanåt där du kanske förgyller både din egen dag och framförallt den anhöriges.
  Med lite planering brukar det lösa sig alldeles utmärkt!!!
  Är du intresserad så ta kontakt med Surahammars kommuns anhörigkonsulent Lena Löfgren tel. 39034

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-25

  Nominera till årets kultur- och idrottsstipendier



  Surahammars kommun utlyser 2016 års Kultur- och IdrottsstipendiumFöljande regler gäller:
  * Person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna
  * Sammanslutning eller förening som har verksamhet inom kommunen* Person eller sammanslutning som uträttar eller har uträttat kulturarbete med anknytning till kommunen* Person eller lag som utfört en betydande idrottslig prestation* Stipendierna är på 5 000 kronor vardera* Samma mottagare kan tilldelas stipendierna mer än en gångFörslag på förtjänta personer eller förening samt en kort motivering lämnas/skickas till:Kärnhuset Ung Fritid
  Västeråsleden 10
  735 23 Surahammar alt e-post till Urban Dimberg
  Vi vill ha förslagen senast 2016-11-04. Stipendierna kommer att delas ut på Julmarknaden den 4 december 2016.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-22

  Avstängning av länsväg 233



  Länsväg 233 sträckan som går mellan riksväg 66 och Gunnilbo kommer att stängas av måndag 24 oktober för byte av en rörbro. Vägen beräknas att öppna igen måndag 7 november.
  Rörbron över Råsenbäcken vid Knäppmora är mycket dålig och kommer att bytas ut. Arbetena kommer utföras dagtid i långa skift samt under helgen.
  På sträckan finns även en mindre vägtrumma som kommer att bytas i samband med rörbro bytet.
  Trafiken kommer att hänvisas att köra länsväg 250 via Fagersta och Köping.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-20

  Positiv nyhet för våra Livsmedelsföretagare i Surahammars kommun



  Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober att från årsskiftet införa den uppmärksammade Rättviksmodellen för livsmedelsinspektionerna. Det kommer att innebära att våra företagare slipper förskottfakturering och istället betalar när inspektionen är utförd.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-19

  Extrabussar vid behov för vissa turer på linje 514



  Från och med onsdag 19 oktober och tills vidare kommer det att finnas extrabussar i beredskap ("standby-bussar") som sätts in på linjen 514 om behov finns . Detta gäller vissa vardagsturer under rusningstrafik. Samtliga extrabussar kommer att trafikera samma sträcka och hållplatser som vanligt. Även betalning och visering fungerar som vanligt på extrabussarna
  • En extrabuss står redo att avgå vardagar antingen 07.30 eller 07.50 från Surahammar till Västerås om behov finns.
  • Extrabussen kör samma sträcka som ordinarie 514-bussen.
  Om extrabussarna
  • Extrabussarna sätts endast in om ordinarie buss är fullsatt.
  • Det är AB Västerås Lokaltrafik som bevakar behovet från dag till dag och beslutar om extrabussen behöver gå eller inte.
  • Samtliga extrabussar kommer att trafikera samma sträcka och hållplatser som vanligt.
  • Betalning och visering fungerar som vanligt på extrabussarna.
  Bakgrunden till extrabussarna är att Kollektivtrafikförvaltningen har konstaterat en resandeökning på linjen 514. Under rusningstrafik har vissa turer varit fullsatta redan vid starten. Men nu finns det alltså extrabussar redo att stärka upp på de turer som har flest resenärer.
  Kollektivtrafikförvaltningen kommer tillsammans med AB Västerås Lokaltrafik att fortsätta följa upp resandet på dessa linjer.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-17

  Hjulmakarvägen



  Under vecka 42-43, 19-28 oktober, kommer delar av Hjulmakarvägen att göras om.Magnetgatans utfart mot Hjulmakarvägen blir avstängd för all fordonstrafik. Hjulmakarvägen mellan Skolgatan och Knuthagsgatan/Enbärsvägen blir avstängd för genomfartstrafik och att det kommer att bli begränsad framkomlighet i korsningen Skolgatan - Hjulmakarvägen.Om möjligt välj annan väg eller visa vägarbetets personal och oskyddade trafikanter hänsyn.Ansvarig arbetsledare Robert Dimberg, 0733-37 57 71.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-12

  Spara energi i höst och vinter



  Lite tips och råd från energi- och klimatrådgivaren
  • Ställ inte möbler framför elementen eftersom luften måste cirkulera för att värma hemmet.
  • Otäta fönster och dörrar leder lätt till kalla golv. Täta med tätningslister för att minska kalluften som kommer in.
  • Om du duschar i fem minuter istället för att bada behövs bara en tredjedel av den energi som behövs för ett bad.
  • Dra ner elementen om du reser bort. Glöm inte golvvärme och handdukstork.
  • Du minskar din energianvändning med 5% för varje grad du sänker din temperatur. Dra också ner temperaturen i rum där du inte är så ofta.
  • Eftersom vitvaror alstrar värme kan du ofta dra ner värmen i köket. Använd bara fläkten när det behövs, annars står den och suger ut varmluft.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-11

  Lekplats Midgårdsparken avstängd 24 - 28 oktober



  Lekplatsen i Midgårdsparken kommer under v.43, 24-28 oktober att vara avstängd för underhålls- och förnyelsearbete. Under arbetet kommer en del större maskiner att användas.
  För allas säkerhet uppmärksamma och respektera avstängningsanordningar!!!

  Önskas mer information, kontakta Surahammars KommunalTeknik AB, Per Andersson, telefon 0220-467 14

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-06

  Trafiktrubbel i Surahammar



  Den 6 - 28 oktober kommer”Fiber-folket” att utföra s.k. traditionell schaktning på Villavägen, från Torsgatan/Omvägen till Centralgatan/Gjutargatan-Borevägen och på Snickargatan i Surahammar. Det kommer att medföra en besvärligare trafiksituation på nämnda platser men det blir bra när det blir färdigt.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-03

  Dags för radonmätning?



  Misstänker du att du har höga halter av radon hemma eller var det längesedan en mätning gjordes?För att få bäst resultat av radonmätningen ska mätningen ske under eldningssäsongen, 1 oktober till 31 April. Mätperioden ska då främst ske under minst två till helst tre månader.Vill du göra en mätning hemma hos dig kontakta Miljökontoret. Lämna information om namn, adress och om de gäller lägenhet, villa eller annat. Gällande bidrag för radonsanering upphörde det att gälla år 2014.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-10-01

  Vedeldning



  Det börjar bli mörkare och kallare ute och flera hushåll börjar elda ved, både för mysfaktorn men också för att värma upp hemma. Vedeldning på rätt plats och på rätt sätt är bra ur miljösynpunkt. Vid felaktig förbränning bildas det stoft, tjära och andra ohälsosamma ämnen.För allas trevnad är det viktigt att elda veden rätt. Du hittar Surahammars vedeldningspolicy här samt Naturvårdsverkets råd om vedeldning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHar du frågor eller funderingar, kontakta gärna miljökontoret

  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se