Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2016-12-30

  VafabMiljö Kommunalförbund tar över avfallshantering 1/1 2017  Från och med den 1 januari 2017 tar VafabMiljö Kommunalförbund över avfallshanteringen i Surahammars kommun.
  Information om avfall och återvinning finns på VafabMiljö Kommunalförbunds hemsida www.vafabmiljo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på VafabMiljö kommunalförbunds kommunsida för Surahammarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  För frågor går det bra att kontakta VafabMiljö Kommunalförbunds kundservice
  Telefon: 020-120 22 20
  E-post: kundservice@vafabmiljo.se
   
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-23

  Skolornas läsprojekt i årskurs 3  Surahammars kommun har på båda skolorna under höstterminen 2016 haft ett läsprojekt med alla elever i årskurs 3. Ett projekt som drivits av skolornas speciallärare med stöd från Surahammars bibliotek. Varje måndag har eleverna gått iväg i grupper och läst för en vuxen och för varandra. De har också pratat om svåra ord och fått med sig i läxa att läsa ett visst antal sidor som de sedan går igenom i dessa grupper. Som en del av läsprojektet och för att stötta och uppmuntra eleverna till fortsatt läsning får barnen med sig en bok hem för att avnjuta över julledigheten. Dels för att påminna dem om läsningens betydelse men också för att visa hur viktigt vi från skolans håll tycker det är att barn läser. Läsprojektet fortsätter även under vårterminen 2017Även svt Nyheter i Västmanland har uppmärksammat denna satsning, läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-23

  Arbetslösheten i Surahammar näst lägst i länet  De senaste månaderna har arbetslösheten i länet fortsatt att sjunka. Arbetslösheten i november uppgick till 9,3 procent av arbetskraften. Det är något lägre än motsvarande månad i fjol. I Surahammar ligger motsavarnde siffra på 7,9 procent vilket är näst lägst i hela länet.På arbetsmarknaden ökar antalet lediga platser och många företag och organisationer har svårt att hitta den kompetens de behöver. Antalet lediga platser hos Arbetsförmedlingen ligger på fortsatt höga nivåer och antalet varsel är fortsatt förhållandevis låga.
  I den senaste prognosen för arbetsmarknaden i Västmanlands län beskriver Arbetsförmedlingen att företagen i länet upplever en stark efterfrågan på arbetskraft. Den höga efterfrågan på arbetskraft innebär att antalet sysselsatta väntas öka framöver. 


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-19

  Fiber till alla i kommunen  Surahammars kommun har arbetat fram ett avtal med IP-Only som reglerar utbyggnad av fibernät i kommunen. Avtalet syftar till att samtliga hushåll och företag i Surahammars kommun ska få tillgång till ett öppet stadsnät, vilket är en del av kommunens bredbandsstrategi. Kommunens målsättning med avtalet är att alla boende och företag även utanför tätorterna ska få tillgång till bredband, förutsättningarna att bo och verka på landsbygden ska vara likvärdiga. Avtalet omfattar därför hela kommunen, med undantag för Surahammars tätort där fiberutbyggnaden redan pågår.Priset är lika för alla, 19 900 kr (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag och kommersiella fastigheter). Betalning sker först när fibern är redo att användas, det vill säga när den är framdragen och inkopplad i den enskilda fastigheten.Kommunen ser det som ett viktigt led i samhällsutvecklingen att ingå detta avtal för att säkerställa att Surahammars kommun i framtiden fortsätter att vara ett konkurrenskraftigt alternativ för boende och företag att etablera sig i.Genom detta får alla kommunens invånare och företag tillgång till bredband i världsklass, oavsett var de bor eller är belägna. Möjligheterna att bo och verka på landsbygden förbättras avsevärt.Flera nationella utredningar förutspår en drastisk ökning av digitala tjänster de närmaste åren där även en stor ökning av välfärdstjänster via bredband är inkluderat. För att möjliggöra leverans av den typ av tjänster krävs att fastigheter har bredband installerat.Med detta avtal höjer kommunen sin målsättning från Bredbandsstrategin för hur stor andel som ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s, från 90 % till 100 % år 2020.- I vårt arbete med att bygga fiber till hela Sverige, med den stora ambitionen att ingen ska stå utanför digitaliseringens möjligheter, är goda samarbeten nödvändigt för att lyckas. Vårt arbete tillsammans med Surahammars kommun är ett tydligt exempel på det. Nu ser vi fram emot att erbjuda så många som möjligt morgondagens informationsmotorvägar, säger Per Norrthon, etableringschef IP-Only. Kontakt kommer att tas med samtliga fastighetsägare under år 2017. De som då tecknar sig kommer att vara anslutna senast 2019-06-30. Utbyggnad kommer att ske succesivt.En utbyggnation förutsätter att intresse finns. Minst 55 % av permanentboende i småhus måste tacka ja för att en utbyggnad ska genomföras. Sker det blir det en utbyggnad till alla som tecknat sig, oavsett om det är småhus för permanentboende, fritidshus eller företag.IP-Only köper samtidigt kommunens kabel-tv bolag Suravision AB.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-15

  En miljon till kultur för förskolebarn  Kulturrådet delar ut 12 miljoner kronor till 20 olika kommuner, pengar som ger föreskolebarn möjlighet att ta del av kultur. Surahammars kommun får 980 000 kr.Tillgången till kultur för barn ojämn i landet och särskilt i glesbygd är det få barn som får se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen Skapande skola arbetar med att få ordning på den ojämlikheten.Samtidigt som barnen ska få se föreställningar med turnerande scenkonst, får förskolans personal utbildning och material för att arbeta vidare med kultur i verksamheten. Konceptet, som uppfattats som lyckat, är nu inne på sitt andra år."Det är roligt att kulturrådet satsar pengar på kommuner i glesbygden. Fantastiskt att vi i Surahammars kommun får en stor del av denna satsning, säger Stina Pettersson på Barn och utbildningsförvaltningen. Vi ser fram emot en kulturell vår!"Föreställningarna kommer att visas i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-14

  Begränsad framkomlighet  En brunnsbetäckning är på glid på Hjulmakarvägen vid korsningen till Köpmangatan. Vi planerar att kunna tina marken imorgon torsdag och vara klara med grävningen till helgen om vädret inte försämras.Det är och kommer att vara begränsad framkomlighet på platsen tills dess att vi är klara.Om möjligt välj annan väg .Ansvarig arbetsledare Conny Silfernagel, 070-544 62 08.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-12

  Ändrade tågtider  Idag tar SJ tar över Bergslagspendeln från Tågkompaniet. SJ ändrar tider med enstaka minuter vilket påverkar passningen i Virsbo mellan vår busslinje 9 och Bergslagspendeln något.För att resenärerna inte ska riskera att missa första tåget, där SJ ändrar med 2 minuter, följer vi efter med linje 9 fr o m i morgon och tidigarelägger med 2 minuter. I övrigt inga förändringar för linje 9 tills vidare.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-09

  Felaktiga siffror i Aftonbladet  Aftonbladet gick igår ut med sin granskning "Miljardnotan" där man granskat alla kommuners representationskostander samt kostnad för kurser och konferenser under 2015. Surahammars kommun placerar sig på plats 4 i granskningen vilket är felaktigt. Siffrorna som de grundat listan på stämmer inte och kommunledningen har varit i kontakt med Aftonbladet som ber om ursäkt för detta och har korrigerat sifforna.De korrekta siffrorna för Surahammars kommun under 2015 är 1 908 770 kr och fördelas enligt nedan:Kurser och konferenser: 1 720 490 kr, ett nytt system inom hemtjänsten som säkrar tid hos kund och bättre arbetsmiljö för personalen står för den största delen.Representation: 188 280 kr 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-08

  Julmarknad med stipendieutdelning  Söndagen den 4 december, andra advent, hölls julmarknaden i Surahammars centrum. Evenemanget var välbesökt i det fina vintervädret. Drygt 60 försäljare samsades om yta på torget och inne i Folkets hus. Andra aktiviteter var t ex trolleri, ponnyridning, körsång och bästa skyltfönster i de lokala butikerna.
  Som traditionen bjuder så delades även de kommunala idrotts- och kulturstipendierna ut. Vi gratulerar Wilma Håkans och Ellinor Axelsson Vaughn till delat idrottsstipendium. Carita Widjeskog gratuleras för kulturstipendiet.
  Vi passar också på att tacka alla besökare som var på marknaden.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-08

  Allmänhetens frågestund  Fullmäktiges sammanträde inleds med allmänhetens frågestund.
  Då kan du som bor i kommunen ställa frågor om Budget 2017, Plan 2018-2019.
  Frågor måste lämnas in senast tisdag 13 december kl. 16.00 till kommunkontoret eller sändas via e-post eller brev till Surahammars kommun, ”Frågestunden”, Box 203, 735 23 Surahammar
   
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-07

  Innebandyturneringen Lussecupen  På måndag är det så dags igen för den traditionsenliga innebandyturneringen för kommunens elever år 6-9. I år kommer matcherna att spelas i MälarEnergi Arena. Totalt så kämpar 14 klasser om segern i cupen.
  Första matchen spelas klockan 16.15. Om allt går planenligt så spelas finalen 23.10. Välkomna ner och titta på de spännande matcherna!
  Se spelschemaWord (word, 12.5 kB)

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-06

  Tallåsvägens vändplan blockerad  Tallåsvägens vändplan kommer under perioden 6 - 30 december 2016 bli blockerad av ett ledningsarbete.
  Snön läggs innan/mot tungavstängningen och bortforslas av gräv-entreprenören.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2016-12-06

  Surahammars kommun satsar på minskad ungdomsarbetslöshet  Idag finns det ca 70 ungdomar mellan 18 och 24 år som är öppet arbetslösa i kommunen. För att få ner ungdomsarbetslösheten i Surahammar har kommunen anställd en arbetskonsulent, Tanja Alanko. Hon arbetar uppsökande med ungdomarna och tar reda på vilka behov som finns bakom siffrorna i statistiken.Tanka arbetar inriktat med stöd- och motivationssamtal när hon träffar ungdomarna för att försöka ta reda på vad det är för stöd dom behöver för att få rätt förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden.Surahammars kommun bestämde sig för att göra denna satsning förra sommaren då närmare 18% av ungdomarna mellan 18 och 24 år var öppet arbetslösa.– Det är ju en siffra som vi har haft och nu vill vi ha ansikten på de här personerna bakom siffrorna och vad behöver de för stöd. Vi jobbar mycket med motivationssamtal samt planering och struktur i vardagen. Vi möter ungdomarna på den nivå de befinner sig och har individuella träffar där man lyfter fram styrkor, förmågor och intressen. Ungdomen styr sin egen "resa" för att närma sig arbetsmarknaden, både vad gäller innehåll och takt. Tillsammans kommer vi överens om vilket stöd hon/han vill och behöver ha. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen och Ekonomiskt bistånd för att ungdomarna ska få bästa möjliga stöd och inte riskera att falla mellan stolarna, säger Tanja Alanko.Reportage från SVT, nyheter Västmanland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Inslag i Sveriges Radio, P4 Västmanlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se