Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2017-02-27

  Konsert med Beatlesmusik i Folkets Hus  En 12 man stark ensemble har framfört denna konsert i välfyllda konsertlokaler i Linköping, Motala, Nyköping, Kalmar, Västerås, Västervik m.fl och nu har vi glädjen att få välkomna gruppen till fina Folkets Hus i Surahammar den 4 mars.

  I drygt två timmar får du njuta av Beatles mest kända hitlåtar, d.v.s. de som oftast gick rakt upp till första plats på Tio-i-topp, radioprogrammet man absolut inte fick missa! Dessutom får du höra låtar som Strawberry Fields, I am the walrus, Something, All you need is love, Yesterday m.fl.som vi framför tillsammans med våra körtjejer Beatlettes och Yesterday String Quartet.

  Varmt välkomna till en nostalgisk eftermiddag med fantastisk musik skapad av John Lennon, Paul McCartney och George Harrison!
  Beatlemania är sammansatt av 3 grupper:
  Hitmen – fem medlemmar med lång erfarenhet och stor passion för Beatles.
  Beatlettes – fyra damer med vackra röster, sjunger förutom Beatles i flertalet körer.
  Yesterday String Quartet – ny kvartett med härliga, rutinerade musiker

  Lördag den 4 mars kl. 15.00 på Folkets Hus i Surahammar. Entré 100 kronor, ungdomar under 20 år betalar 50 kr.
  Biljetter: Surahammars bibliotek samt vid konserten. Förbeställ gärna till pausen: Räksmörgås & öl eller vin, 120 kronor, Räksmörgås & kaffe eller té 90 kronor.

  Arr: Surahammars bibliotek i samarbete med Restaurang 2 kök, Surahammars Folkets Hus och Västmanlandsteatern.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-26

  Vallonvägen avstängd  Arbete med vatten- och avloppsledningar kommande dagar gör att Vallonvägen kommer vara avstängd för genomfart med motorfordon, gående kan passera.Gäller från måndag 27 februari till och med den 8 mars.För mer detaljer läs härPDF (pdf, 211.7 kB)
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-24

  Kommunens Arbetscenter planerar för flytt  Arbetscenter behöver mer ändamålsenliga lokaler för att kunna utöka sina olika verksamheter och möta de behov som finns i kommunen. Verksamheten har idag sina lokaler på fler platser runt om i Surahammar, där möjligheten till utveckling av verksamheterna idag är begränsad. Arbetscenter har en väl utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och IFO – ekonomiskt bistånd. I och med det planerade förvärvet av den sk AQ fastigheten (som var en av punkterna på Kommunstyrelsen den 20 februari) möjliggör man både en utökad verksamhet samt att man får hela verksamheten under ett och samma tak vilket har flera positiva effekter.Områdeschef Bengt Eriksson berättar:I vår samverkan så har vi ambitionen att minska ungdomsarbetslösheten samt att få personer att gå från försörjningsstöd till egen försörjning. Det finns idag begränsningar att få in nya personer i verksamheten p.g.a arbetsmiljön gällande utrymmen.Det finns i Surahammars kommun personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden av olika anledningar.
  Att Surahammars kommun kan samordna sysselsättningen på en plats kommer att vara en framgångsfaktor. Ett flertal, där ibland unga, som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden kommer att riskera ett långvarigt utanförskap. Därför är det viktigt att vi prioriterar dessa unga personer och fångar upp dem genom att tidigt gå in och förhindra utanförskapet och att de ska få en framtida egen försörjning.

  En sammanflytt av de olika verksamheterna med större utrymmen kommer att medföra större möjligheter att möta behoven som finns. Vi kommer i de nya lokalerna att kunna skapa nya sysselsättningsmöjligheter för våra målgrupper. Sysselsättningen ska vara anpassad till vår målgrupp. Ungdomar som blir inskrivna i verksamheten kommer att kartläggas och motiveras utifrån deras egna målsättningar.
  Målsättningen för Arbetscenter är att vara en plats att komma igång och få stabilitet för att sen gå vidare i arbetslivet. Insatsen kommer bl.a att vara arbetsträningar, praktikplatser, språkträning, anställningar med stöd från Arbetsförmedlingen.
  En samlokalisering kommer också att medföra en mer effektiv arbetsgrupp inom arbetscenter, där arbetsledare och administrativ personal kommer att ha daglig kontakt vilket möjliggör att verksamheterna utvecklas.Ett slutgiltigt beslut i frågan fattas av kommunfullmäktige den 6 mars

  I dagsläget ingår bland annat följande verksamheter inom Arbetscenter, vilka man planerar att utöka i och med den planerade flytten.
  Skogsvård
  Gräsklippning
  Loppis
  Bilvård
  Återvinningsstationer (ser till att det är snyggt runt omkring)
  Snöskottning
  Sopkörning
  Snickeriet
   
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-21

  Informationsmöte om fiberutbyggnad 23/2  IP Only Mälardalen bjuder in till informationsmöte torsdag den 23 februari kl 19.00

  På mötet kommer bland annat följande att tas upp
  - Vilka är IP-Only?
  - Vad är fiber?
  - Vad är fördelen med ett öppet och neutralt fibernät?
  - Vad kostar en fiberanslutning?
  - Hur ser tidplanen för projektet ut?
  - Hur går grävningen på allmänna ytor och den egna tomten till?
  Även om du inte är intresserad av att ansluta din fastighet till fiber just nu är du välkommen att deltaga för att lära dig mer om framtidens infrastruktur och hur det kan komma att få betydelse för dig.

  Datum och tid: 23 februari kl 19.00
  Plats: Folkets hus, Köpmangatan 26-28

  Välkomna!
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-21

  Antalet invånare i kommunen ökar  Surahammar kommuns invånarantal ökar glädjande med 74 personer enligt nyligen publicerad statistik från SCB (statistiska centralbyrån). Totalt bor nu 10 059 personer i kommunen.

  Statistiken från SCB som publicerades den 21 februari visar att kommunens befolkning ökat med 74 personer sedan förra årsmätningen. Antalet barn som fötts är 119 och 121 personer har avlidit.
  Mycket positivt och glädjande är att det är fler som flyttar till kommunen och färre som flyttar ut. Förra året, 2016, flyttade 701 personer in och 622 valde att lämna kommunen.Totalt bor nu 10 059 personer i kommunen den 31 december 2016.Befolkningsstatistik 1 januari-31 december
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-15

  Köldmedierapportering för berörda företag  Om din anläggning eller verksamhet omfattas av läckagekontroll för köldmedia är det dags att skicka in rapporten för år 2016 till Miljökontoret. Senast den 31 mars behöver vi den. Om du, som äger anläggningen, inte lämnar in rapporten i tid eller om kontrollen inte blivit av kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. För närvarande är avgiften 1000 kr för en försenad årsrapport och 5000 kr om kontrollen uteblivit eller utförts med lägre intervall än vad läckagekontrollen avser. Beloppet tillfaller staten. Miljökontoret kommer också att ta ut en handläggningsavgift per timme av ärendet om kontrollen uteblivit eller lämnats in försent.

  Vi frågor maila miljokontoret@surahammar.se eller ring 0220-390 00

  Mer information om köldmedia hittar du här
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-15

  Begränsad framkomlighet  Under vecka 8 mellan den 20–24 februari, kommer Ekängsvägen ha begränsad framkomlighet vid Äppelparken i Surahammar. Om möjligt välj annan väg.Ansvarig Arbetsledare: Gustaf Hummel, 070-636 85 11.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-14

  Två nya avdelningar med demensboende öppnar inom kort  Med anledning av kommunens ökade behov av flera platser för demenssjuka är det glädjande att berätta att vi inom kort kommer att öppna två nya demensavdelningar i Surahammar.
  Källbogården som idag har ett korttidsboende görs om till ett demensboende, vilket det fungerar som idag mer eller mindre. Här kommer inte förändringen att bli så märkbar för de boende.
  I Österängens servicehus pågår just nu arbetet för fullt med färdigställandet av en ny avdelning för dementa. Den kommer att heta Blomsterängen och ha plats för 7 boende när den är klar i mars.
  Detta är mycket glädjande för både de som är i behov av demensvård, deras anhöriga samt den personal som idag arbetar där. Positivt är det också att det öppnas upp nya arbetstillfällen då kommunen kommer att behöva bemanna den nya avdelningen.På Hallonvägen blir det även ett nytt korttidsboende.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-14

  Öppna förskolan flyttar till Folkets Hus  Måndag den 20 februari kl 9 öppnar Öppna Förskolan i nya lokaler i Folkets Hus. Verksamheten är öppen för alla barn i åldern 0-6 år. Du som förälder deltar tillsammans med ditt barn. Här erbjuds en träffpunkt för social samvaro, lek och sång. Vi plockar fram det vi behöver och städar undan tillsammans. Ingen anmälan behövs.  
  Här finns även möjlighet till samtal och rådgivning för den som vill.
  Öppettider är Måndag - Fredag 9.00-13.30. Torsdagar är småbarnsdag 0-2 år.För mer information kontakta Monica Johansson Tel. 0220 - 390 49 eller Individ och familjeomsorgen  Tel  0220 - 390 40Välkomna hälsar vi gamla och nya barn och föräldrar!
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-08

  Begränsad framkomlighet  Vid Magnetgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Surahammar lagar Vattenfall under veckan ett elfel. Det är under det pågående arbetet begränsad framkomlighet förbi arbetsplatsen.Ansvarig arbetsledare: Leif Berggren, 070-60 18 234.
   
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-03

  Vårdcentral och sjukgymnastik flyttar till centrum och ett nytt gym öppnar.  Under första halvåret 2018 kommer vårdcentralen och sjukgymnastikens verksamhet samt ett nytt gym flytta in i kommunens fastighet i centrum. Detta kommer att bli ett jättelyft för centrum och är efterlängtat.Vårdcentralen i Surahammar kommer att hyra merparten av den fastighet som Surahammars kommun köpte i slutet av 2016. Resterande del av byggnaden kommer att hyras av de sjukgymnaster som idag arbetar på vårdcentralen i eget företag, Conny Venngren och Peter Forsberg. Förutom att bedriva sjukgymnastik som idag så kommer de att öppna ett modernt gym öppet för allmänheten.-Gymmet kommer att vara öppet för alla både på dag- och kvällstid, och kommer att vara inriktat på målgruppen 40+, säger Peter Forsberg och Conny Venngren. Det kommer att vara en mer avskalad och trivsam miljö med lugnare musik. Lokalerna kommer att ha både gymutrustning och funktionell yta. Även ett fik kommer att finnas i gymmets lokaler och 4 st fysioterapeuter kommer att finnas tillgängliga för de som tränar.Vårdcentralen är idag belägen på Österängsvägen i Surahammar. Vårdcentralen drivs av Praktikertjänst AB. Vårdcentralens sjukgymnastik bedrivs på uppdrag av sjukgymnasterna Conny Venngren och Peter Forsberg. På vårdcentralen och sjukgymnastiken arbetar idag 25-30 årsanställda.-Detta är ett jättelyft för Surahammars centrum , säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Nordlander.
  I en tid när centrumkärnor i de flesta kommuner har problem så lyckas vi vända trenden! Vi får in långsiktiga och stabila hyresgäster som kommer att medföra en avgörande förnyelse av torgmiljön. Självklart kommer det att märkas positivt att ytterligare 25-30 personer kommer att arbeta där och att 300-400 personer per dygn kommer att röra sig till och från byggnaden. På kvällstid kommer folk att strömma till och från gymmet vilket gör att det blir mera liv och rörelse även efter ordinarie affärstid. Allt detta kommer att vara bra för alla som rör sig i centrum och för de företag som finns där idag.
  Även Lotta Ringström, verksamhetschef på vårdcentralen ser många fördelar med en flytt.-Vi ser många fördelar med att flytta då vi börjar växa ur våra nuvarande lokaler. Jag tror även att rekrytering av fasta läkare kan bli lättare med nya fräscha lokaler men även då det blir nära till tåg o buss. -Vi måste ha tillgång till träningslokaler från 2018 enligt vårdavtalet. Ett hälsans hus skulle vara ett mycket bra lyft för våra patienter och för hela kommunen. Under år 2017 kommer det att ske anpassningar och ombyggnationer av lokalen och inflytten är beräknad att ske under första halvåret 2018. 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-02-02

  Vattenläcka Tallgatan  Vattenläcka på Tallgatan, mellan Skogsvägen och Knektvägen i Surahammar. Arbetet med att lösa detta beräknas pågå från torsdag 2/2 t.o.m. fredag 3/2.

  För mer detaljerad information se härPDF (pdf, 74.9 kB)

  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se