Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2017-07-14

  Nu råder det eldningsförbud igen  Det är extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor och ökar ännu mer under kommande helg. Eldningsförbud råder därför från och med fredagen den 14 juli 2017 i Eskilstuna, Strängnäs, Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Förbudet gäller tillsvidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.Förbudet innebär att det på allmän plats och i naturen endast är tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter.Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: https://www.dinsakerhet.se/länk till annan webbplats
  Beslutet är taget med stöd av Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-07-03

  Nu råder det eldningsförbud  Det är extremt torrt i skog och mark och risken för bränder är mycket stor. Från och med 3 juli råder därför eldningsförbud i Eskilstuna-, Strängnäs-, Västerås-, Hallstahammars- och Surahammars kommuner. Förbudet gäller tills vidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.Förbudet innebär att det på allmän plats och i naturen endast är tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter.Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: https://www.dinsakerhet.se/länk till annan webbplats
  Beslutet är taget med stöd av Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.För mer information, kontakta: Inre Befäl, RäddSam Mälardalen, 016-710 74 40, RC@eskilstuna.se

  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se