Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2017-09-29

  SPOLNING AV VATTENLEDNINGSNÄTET I SURAHAMMARS KOMMUN  Vi har fått in information från allmänheten om att det saknas vatten alternativt att det är lågt tryck på vissa vattenkranar.Vi hänvisar till den information som KommunalTeknik AB gått ut med på sin hemsida.Följande information finns tillgänglig på Kommunaltekniks hemsida.Spolning av vattenledningsnätet i ­­Surahammars kommun skerVecka 39–40 SurahammarVecka 41–42 Ramnäs och Virsbo.Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag för­siktighet vid tvätt och matlag­ning.Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.För ytterligare information kontakta:Surahammars KommunalTeknik AB på tel. 0220-467 00 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-25

  Frivilliga resurser behövs om krisen kommer – nu söker FRG nya medlemmar  Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan stor händelse sker. I sådana situationer kan det behövas frivilliga som vill hjälpa till. Är du en av dem? Kommunens ledning kan kalla in Frivilliga Resursgruppen (FRG) vid kriser eller andra lägen då kommunens resurser inte räcker till. När något utöver det vanliga har hänt kan FRG till exempel hjälpa till med evakueringar, information, utdelning av nödvatten vid mobila vattentankar och andra praktiska eller administrativa uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.Att FRG är en viktig resurs i samhällets krisberedskap är ingen överdrift. Vid skogsbranden i Västmanland var FRG en ovärderlig resurs som hjälpte till med bland annat transporter, utdelning av mat och stabsarbete.Nya medlemmar behövs – kom på informationsmöte 2 oktober – du erbjuds utbildning
  • Tid: Informationsmötet hålls måndag 2 oktober klockan 18.00-21.00
  • Plats: Kommunhuset, Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar
  Du får träffa FRG:s ledning samt Hallstahammars och Surahammars kommuners säkerhets- och beredskapssamordnare.
  Anmäl gärna att du kommer på mötet till frg.hallstasura@gmail.com, senast 29 september. Detta för att vi ska veta hur mycket fika vi ska förbereda.
  Om tillräckligt många anmäler intresse kommer det startas en grundutbildning i januari eller februari 2018. I den utbildningen ingår bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandskydd, krishantering och kommunkunskap. FRG söker dig som har:
  • initiativ- och improvisationsförmåga och flexibilitet
  • förmåga att förmedla och ta emot information
  • förmåga att ta och få kontakt med människor i kris
  • bra kännedom om lokala förhållanden
  • stresstålighet
  Anmäl ditt intresse för grundutbildning även om du inte kan komma den 2 oktoberDu är välkommen att kontakta FRG lokalt i Hallstahammar/Surahammar för mer information och intresseanmälan. E-postadressen är frg.hallstasura@gmail.com. Mer information
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-25

  Ny detaljplan på före detta Syfabrikstomten  Ny dokumentation har inkommit och planen befinner sig nu under det så kallade samrådsskedet. Länk finner ni nedan.Länk-Detaljplan före detta Syfabrikstomtenöppnas i nytt fönster
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-20

  Kampanjen Balansera Mera gästar Surahammar  Socialstyrelsens nationella kampanj ”Balansera mera” pågår under v 40. Temat är mat, motion och mediciner.Visste du att fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor dör, hamnar på sjukhus och besöker akutmottagningar varje år?Många av dem som råkar ut för fallolyckor är äldre men du kan förebygga din risk att falla genom att äta klokt, motionera och ha koll på dina mediciner.I Surahammar pågår aktiviteter torsdag 5/10 kl 10.00 – 15.00 i Folkets hus.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-20

  Vägarbete vid korsningen Dalavägen/Källbergsvägen i höjd med Starbäcksskolan  På grund av VA-arbeten kommer korsningen vid Starbäcksskolan/ Dalavägen vara avstängd mellan måndagen den 25 september och lördagen den 14 oktober. Omledning av trafik kommer att ske.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-15

  Försvarsmaktens övning Aurora 17 kan komma att påverka Surahammars kommun  Aurora17 är en nationell övning som genomförs av Försvarsmakten i hela Sverige men främst i Mälardalen, Stockholm, på Gotland och i Göteborg. Övningsperioden är i september, under veckorna 37-39.Så här kan du märka av det i Surahammars kommunDu som bor eller vistas i och i närheten av Surahammars kommun kan märka av försvarsmaktsövningen Aurora främst genom:
  • att militärfordon samt miltär personal involverad i övningen kan komma att röra sig i Ramnäs med omnejd.
  • att du ser och hör militärflygplan och -helikoptrar i luften under hela övningsperioden
  Som boende eller resande bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar och följa trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.Mer information finns på Försvarsmaktens webbplats

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-12

  Sök 2017 års Kultur- och Idrottsstipendium!  Surahammars kommun utlyser 2017 års kultur- och IdrottsstipendiumFöljande regler gäller:
  • Person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna
  • Sammanslutning eller förening som har verksamhet inom kommunen
  • Person eller sammanslutning som uträttar eller har uträttat kulturarbete med anknytning till kommunen
  • Person eller lag som utfört en betydande idrottslig prestation
  • Stipendierna är på 5 000 kronor vardera
  • Samma mottagare kan tilldelas stipendierna mer än en gång
  • Förslag på förtjänta personer eller förening samt en kort motivering lämnas/skickas till:
  Kärnhuset Ung FritidVästeråsleden 10735 23 Surahammar alturban.dimberg@surahammar.seVi vill ha förslagen senast 2017-11-03
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-08

  Slåtter på Stavtorpsängen  Nu slåttras Stavtorpsängen för att gynna nästa års blomsäsong. Sommarens blomprakt var fantastisk och många gladdes åt blomsterängen, både vi människor, fjärilar och andra insekter. Nu har blommorna vissnat ner, fröställningarna mognat och spridit sina frön inför kommande år. Gräset slås av och fraktas bort för att gynna blomsterprakten, vi hoppas på en fin blomsteräng många år framöver.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-05

  Fritidsbanken öppnar med kampanjen "Ge bort till sport"  På söndag den 10 september så sker insamlingen ” Ge bort till sport” som kommer att arrangeras och sändas av TV4. Insamlingen sker under Nyhetsmorgon. Årets insamling av idrottsutrustning kommer att skänkas till Fritidsbankerna runt om i Sverige.I Surahammar startar vi i samband med årets ”Ge bort till sport” en Fritidsbank i Surahammar. Fritidsbanken kommer söndagen den 10 september att vara öppen för första gången. Vi startar upp med ett öppet hus och lite prova på aktiviteter. Under dagen tar vi tacksamt emot utrustning som skänks till TV4 kampanjen ”Ge bort till sport”. Vi kommer under dagen att väga all utrustning vi får in och meddela detta till TV4. Klicka på länken nedan för mer information:Länk-Ge bort till sportPDF (pdf, 268.6 kB)Välkomna till Fritidsbanken i Surahammar och lämna utrustning …Vi finns på Nybyggsvägen 40 i Arbetscenters nya lokal.Välkomna!Bengt ErikssonOmrådeschef Arbetscenter
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2017-09-04

  Tyfoner på plats i Ramnäs och Virsbo, systemet testas dock inte idag utan vid senare tillfälle.  VMA(Viktigt Meddelande till Allmänheten)- larm är nu på plats i Ramnäs och Virsbo tätort. Systemet kommer EJ att testas idag kl 15.00 så som tidigare meddelats av bland annat Räddsam Mälardalen och VLTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Nästa systemtest blir den första helgfria måndagen i december kl. 15.00 .För mer information om VMA och "Hesa Fredrik" var god följ länken nedan (SOS ALRM).Länk-VMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se