Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  


 • Surahammars kommun bäst i länet  Enligt ny statistik från Skolverket är andelen behöriga lärare i Surahammars kommun 79% för läsåret 2017/2018, vilket är en ökning med 3% från förra läsåret. Det placerar kommunen på en förstaplats i ...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Surahammars kommun deltar i Earth Hour  Världens största klimatmanifestation Earth Hour genomförs över hela världen lördagen den 24 mars kl. 20.30 – 21.30. Människor på alla delar av vår jord släcker ljuset för att visa att de bryr sig om k...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Kommunen söker medarrangör till Valborgsfirande i Ramnäs  Sedan många år tillbaka så firar vi Valborg i alla tre tätorter i kommunen. Inför 2018 års firande letar nu Surahammars kommun efter en samarrangör till evenemanget i Ramnäs. Vi söker en förening som ...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Nya Gröna Draken snart i din brevlåda  Gröna Draken ges ut av Förbundet Agenda 21 och har sedan 1994 distribuerats till 138 000 hushåll fyra gånger om året. Genom Gröna Draken får du nya kunskaper och tidningen ger handfasta tips och råd o...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Problem vid snöröjning i Kommunen  Vid snöröjningen ute i kommunen har det uppstått problem och det har framförts klagomål på arbetet. Kommunen ser allvarligt på detta och jobbar just nu tillsammans med entreprenören för att lösa probl...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Surahammar näst bäst i landet  I Surahammar erbjuds 96% av personerna som går in i palliativ vård brytpunktssamtal, vilket är näst bäst i hela landet. Samma siffra nationellt under 2017 var 66%, vilket visar att Surahammar ligger h...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Störningar på grund av kabelfel  Vi har personal på plats som försöker lokalisera kabelfelet och vår förhoppning är att kunna åtgärda felet snarast möjligt.Vi upplever för tillfället störningar på elnätet kring vägarna:
  • Billsbovägen
  • Ös...

  Läs mer
  ...............................................................

 • Fri bussresa till föreställningen Taube today  Västmanlands Teater fortsätter att erbjuda fria bussresor från länets kommuner till utvalda föreställningar, för att så många som möjligt ska kunna ta del av teaterns utbud.I vår erbjuds teaterbussar ...
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-09-18 10:47

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se