Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2018-04-26

  Information om Återbruket i Surahammar  Återbruket i Surahammar har byggt om och det är många som hört av sig och undrat om detta, särskilt då det varit lång kö till området vid vissa dagar och tillfällen. Kommunen har kontaktat VafabMiljö, som driver Återbruket, angående detta och fått svar på funderingarna. Detta presenteras ganska kortfattat nedan.VafabMiljö har byggt om för att öka säkerheten för besökarna genom att separera besökstrafiken från deras arbetstrafik. Förut var infarten till Återbruket tvungen att stängas vid användning av lastmaskinen på grund av säkerhetsrisken, vilket nu har åtgärdats så att infarten aldrig behöver stängas under öppettiderna.Dessutom finns nu insamlingen av förpackningar utanför Återbruket vilket gör att du som bara ska slänga glas och förpackningar inte behöver åka in på området samt att det går att använda dessa insamlingar dygnet runt.Köerna har bildats då det varit väldigt många som besökt Återbruket samtidigt (lördag den 21 april var det besöksrekord) och det kan även i fortsättningen bildas kö när det är många som vill återvinna samtidigt. VafabMiljö jobbar dock med att få en större yta så att fler besökare får plats samtidigt inne på området, vilket skulle minska köerna.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-04-20

  Information angående höga vattenflöden  Just nu är det höga vattenflöden i länet. SMHI går ut med aktuella varningar om höga flöden på SMHI.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Snösmältningen har härmed tagit fart och fyller på vattendragen i länet.
  Vid en översvämning blir viktiga samhällsresurser extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom.Så här förbereder du dig inför vårfloden:
  • Följ väderleksrapporten och håll koll på vattennivån.
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
  • Diskutera med dina grannar om tidigare erfarenheter av vårflöden, fråga kommunen eller titta på översvämningskartor på länken nedan:
   Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas
  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.
  • Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.
  • Säkra fast båtar och bryggor.
    Definitioner av olika varningarDefinition för Varning klass 2 mycket höga flöden:Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.Definition för Varning klass 1 höga flöden:Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass. 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-04-19

  Mountainbiketävling i Ramnäs på söndag  Söndagen den 22/4 är det premiär för MTB-tävlingen Första Chansen. Kom och titta på en spännande och fartfylld tävling, på en publikvänlig bana i centrala Ramnäs. Det är olika klasser, från nybörjare upp till elit med start och målgång i Cykelparken.Första starten är klockan 10:00 med ungdomar. Sista start är 12:30 med elit- och sportklasser.
  Tävlingen beräknas hålla på till ca 13:30.
  Ramnäs cykelklubb önskar alla välkomna!

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-04-18

  Sandupptagning i Surahammar, Ramnäs och Virsbo  Ordinarie sandupptagning (sopning) av gator, trottoarer och gång- och cykelvägar kommer att ske med början under v. 18-v. 20 i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.Passa på att sopa ut sanden från murar och staket på körbanan. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Fastighetsägare , se även till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång- och cykelvägar.För ytterligare information kontakta: gatapark@surahammar.se 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-04-18

  Snart dags för Valborgsmässofirande i kommunen  Det kommer att bli en härlig kväll med tändning av brasor och underhållning på olika platser i kommunen! Information om platser och tider går att hitta här: Valborgsmässofirande 2018.Vi ser fram emot och önskar dig ett trevligt Valborgsfirande!

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-04-13

  Skolchefen kommenterar de positiva siffrorna gällande andelen behöriga lärare i kommunen  Som tidigare rapporteratöppnas i nytt fönster är Surahammars kommun bäst i länet gällande andelen behöriga lärare. Nedan finns en länk till en intervju i Västmanlands Taltidning där skolchef Conny Ström kommenterar de mycket positiva siffrorna.- Det är jätteroligt och det är väldigt viktigt, för att behöriga lärare förhoppningsvis ger bättre resultat och eleverna lär sig mer, säger Conny i intervjun.http://vastmanlandstaltidning.se/bast-i-lanet-surahammar/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-04-12

  Bra resultat för kommunen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor  Enligt undersökningen Kvinnofridsbarometern 2017, som Unizon (riksförbundet för Sveriges tjej- och kvinnojourer) genomfört, ligger Surahammar bra till i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.Undersökningen mäter hur Sveriges kommuner arbetar för och prioriterar kvinnor och barn som utsätts för våld av män. Enligt resultatet bedriver Surahammars kommun ett bra och grundläggande arbete mot mäns våld mot kvinnor vilket såklart är positivt och särskilt när det, enligt Unizon, brister hos ett stort antal kommuner i landet.Vad som enligt Eva-Lena Odeling, tf. Socialchef, är en viktig del i att det fungerar så bra i kommunen är samarbetet med polisen, socialtjänsten och skolan samt samverkan med länsstyrelsen. Hon pekar även på resurser och utbildningar som en grundpelare i arbetet.
  – Med tanke på att vi är en relativt liten kommun är det väldigt positivt att vi kan ha en projektanställd som samordnare för just kvinnofrid. Dessutom har vi regelbundna utbildningar och frågan är väldigt viktig hos socialnämnden vilket ger ytterligare stöd till arbetet, menar Eva-Lena.
  Surahammars kommun arbetar mycket bra med grundläggande funktioner för att motverka mäns våld mot kvinnor, så som att ha mätbara mål för arbetet samt att de kartlagt förekomsten av våld och behovet av stöd och skydd i kommunen. Numera är det enligt lag möjligt att bevilja insatser till barn under 18 år utan båda vårdnadshavarnas godkännande, och det är något som Surahammar tagit fasta på. Det ser dock dystert ut i övriga landet där endast var fjärde kommun tillåter detta, vilket gör att förövaren i många fall kan neka sitt barn insatser.Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande i Surahammar, anser att arbetet mot mäns våld är en viktig del av kommunens ansvar och gläds åt resultatet av undersökningen.
  – Jag ser väldigt positivt på att vi arbetar med funktioner som underlättar och är ett stöd vid utvecklingen av insatserna. Att kunna ge bra stöd och vård i den här typen av fall är oerhört viktigt, säger han.
  Läs nyheten på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-04-06

  Äntligen invigning av Arbetscenter  Efter nästan ett år med både planering och arbete är det den 12 april äntligen dags för invigning av Arbetscenters nya lokaler i Surahammar. Arbetscenter har som uppdrag att genom olika insatser hjälpa människor till sysselsättning och vidare egen försörjning. Nu har de nya, renoverade lokaler där hela verksamheten får plats.Arbetscenter kommer att hålla öppet för inbjudna gäster mellan klockan 10.00-14.00, där de har chans att se sig omkring i lokalerna samt få reda på mer om arbetet i de olika delarna av verksamheten. Klockan 11.00 sker själva invigningsceremonin och Bengt Eriksson, områdeschef på Arbetscenter, ser fram emot dagen.
  – Vi vill visa upp lokalerna och verksamheten. Det är en stor satsning från kommunens sida att vi äntligen har en stor lokal där hela verksamheten får plats, säger han.
  Även Tobias Nordlander, Surahammars kommunalråd, ser väldigt positivt på invigningen av lokalerna och nämner också vikten av att kunna samla verksamheten på samma ställe.
  – Det är fantastiskt kul att äntligen kunna sammanföra hela verksamheten under ett och samma tak. Det ger absolut en positiv effekt som i sin tur skapar ännu större möjligheter till utveckling av Arbetscenter.

  Läs mer om nyheten på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
   
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se