Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2018-07-31

  Avrådan från att bada vid Campingbadet  Flera besökare av Campingbadet har anmält att de blivit magsjuka efter att de badat i vattnet. Källan är inte hittad och provtagning av vattnet skedde måndag 30 juli. Svar på dessa prover kommer nästa vecka (vecka 32). Vi avråder från bad vid Campingbadet under tiden vi utreder och tills vi har fått svar på de prover som är tagna.Om du eller någon i din familj har sjukdomssymptom efter bad vid Campingbadet, önskar vi att du kontaktar Miljökontoret för eventuell provtagning hos smittskyddsenheten i Västerås.
  Mejl: miljokontoret@surahammar.se
  Telefon: 0220-390 28 eller 0220-390 00 (växel)


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-31

  Tillåtet att grilla på egen tomt igen  Länsstyrelsen Västmanland har beslutat att häva det totala eldningsförbudet, men det generella eldningsförbudet gäller fortfarande.Detta innebär att du nu får grilla (endast i trädgårdsgrill) på egen tomt igen, men att det fortfarande är förbjudet att elda och grilla utanför egen tomtmark .Du kan läsa mer om eldningsförbudet på Länssyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-26

  Totalt eldningsförbud i hela länet  Länsstyrelsen i Västmanlands län inför tillfällig föreskrift om totalt eldningsförbud – som innebär ett förstärkt eldningsförbud i jämförelse med det tidigare beslutet. Förbudet innebär att:Det är totalt förbjudet att elda samt grilla i hela Västmanlands län från och med den 25 juli klockan 15.00. Förbudet inkluderar nu även eldning och grillning på egen tomt.Detta betyder att:
  • det är förbjudet att nyttja alla typer av grillar, friluftskök och liknande utomhus – inga undantag.
  • du inte får tända fyrverkerier, värmeljus, marschaller eller facklor utomhus.
  • rökare uppmanas att inte kasta cigarettfimpar i naturen och att släcka fimpar med vatten.
  Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.Besked om när det totala eldningsförbudet inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-24

  Information till dig som har egen brunn  Då det för tillfället är låga vattenflöden i Västmanland är det viktigt att vara sparsam med vatten. När det är låga grundvattennivåer generellt behöver du som har egen brunn vara extra vaksam över vattennivån i din brunn. Du bör därför kontrollera vattennivån i brunnen regelbundet.Eget ansvarFastighetsägare som har enskild brunn har ett eget ansvar för vattenmängden i sin brunn. Om vattnet i brunnen börjar sina behöver du därför själv se över vad du kan göra.Om du har behov av större mängder vatten för att fylla på din brunn behöver du köpa vatten från ett företag som säljer vatten. Du kan kontakta Surahammars Kommunalteknik för att få råd om firmor som säljer vatten.Vid akut situation finns det även en tappkran vid brandstationen i Surahammar där du kan fylla mindre dunkar med dricksvatten.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-20

  Spara på vattnet!  SMHI har utfärdat en varning för risk för vattenbrist på grund av låga vattenflöden i Västmanland. Lokalt kan det vara mycket låga flöden i bäckar och åar jämfört med normalt. Läget är just nu särskilt kritiskt i Kolbäcksån och dess avrinningsområde. Det innebär bland annat att vattennivåerna i sjöarna, framför allt i Åmänningen, är låga och kommer att vara det tills vädret slår om.Hur allvarligt läget är beror på var ditt vatten hämtas ifrånVi uppmanar alla som har egen brunn eller tar vatten från sjöar, bäckar och åar att vara mycket återhållsamma med förbrukningen av vatten. Även ni som har kommunalt dricksvatten i Hallstahammars och Surahammars kommuner bör vara återhållsamma med vattenförbrukningen på grund av läget i Kolbäcksån. I övriga länet är det en god idé att spara på vattnet i förebyggande syfte. Därför är den generella uppmaningen att spara på vattnet – låt bli att vattna gräsmattan som ändå överlever svår torka.Kommunen utfärdar bevattningsförbud när det börjar bli kris.Regler för vattenuttag för industrier och liknande verksamheterUttag av vatten ur sjöar och vattendrag kräver generellt sett tillstånd från mark- och miljödomstolen. Mindre uttag kan istället för tillstånd anmälas till Länsstyrelsen:
  • uttag av högst 600 kubikmeter per dygn men högst 100 000 kubik per år från ett vattendrag
  • uttag av högst 1 000 kubikmeter per dygn men högst 200 000 kubik per år från en sjö.
  Alla verksamheter, som industrier, åkerbevattning och kommunal dricksvatten­försörjning, behöver tillstånd för sitt vattenuttag oavsett om det är ytvatten eller grundvatten.Endast i enstaka fall, då det är uppenbart att det inte blir någon påverkan i omgivningen, behövs inget tillstånd. Men under torra somrar som denna är det låga flöden i vattendragen och då kan man utgå från att det kan bli en negativ påverkan på vattendraget.Mer information om hur du anmäler vattenuttaglänk till annan webbplatsRegler för vattenuttag för enskilda fastigheterDet behövs inget tillstånd för vattenuttag till husbehovsförbrukning för enskilda fastigheter. Med husbehovsförbrukning räknar man in:
  • dusch och bad
  • matlagning
  • tvätt och rengöring
  • bevattning av trädgård för eget behov, exempelvis trädgårdsland. (Bevattning av gräsmattor ryms inte inom begreppet husbehovsförbrukning)
  Det behövs inte heller något tillstånd för uttag av vatten till djur inom lantbruk och på hästgård. Man ska dock alltid hålla koll på sin vattenförbrukning så man inte tar vatten till skada för omgivningen.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-20

  Ramnäs Smides- och hantverksdag  I år är det 10-års jubileum! Hantverksmarknad, knallar, smeder i arbete, tunnbrödsbakning, barnaktiviteter, Ramnäs Farrier Challenge, en tävling i hästskosmide, fika och levande musik.För mer info samt vägbeskrivning följ länken nedan:Evenemangskalendernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-20

  Invigning av naturområdet Spången i Ramnäs  Lördag de 21:a juli är det stor invigning av den nyrenoverade gångbron Spången i Ramnäs.Spången byggdes i slutet av 1700-talet och är nu ett väldigt uppskattat promenadstråk för naturälskande människor. Den stängdes 2016 efter att man utfört en besiktning av brokonstruktionen och hittat förslitningar som kunde medföra en fara för säkerheten.Den 170 meter långa träkonstruktionen har 38 brostöd som nu har totalrenoverats.Finansieringen sker inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieringen kommer delvis från Europeiska unionen.Invigningen startar kl.10.45.11.00 Är det bandklippning, tal och ballonger.Efter bandklippningen bjuds besökarna att promenera längs den nyrenoverade Spången. Vägbeskrivning (google maps)
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-19

  Eldning är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomt.  Beslut om länsgemensamma bestämmelser för eldning och grillningLänsstyrelsen har utifrån den extrema värmen och torkan beslutat om ett länsöverskridande eldningsförbud som ett komplement till de eldningsförbud som kommunerna själva beslutat om. Undantag från förbudet är eldning i trädgårdgrillar på egen tomtmark. Syftet är att likställa bestämmelserna för var grillning får ske så att det blir enkelt för allmänheten att göra rätt oavsett var i länet de befinner sig. Grillning är endast tillåten i trädgårdsgrill på egen tomt och då med stor försiktighet. Undantag kan, i särskilda fall, även medges av räddningschefen i respektive kommun. All annan grillning eller eldning är förbjuden och medför straffansvar.Det länsövergripande eldningsförbudet gäller från och med 18 juli kl.15.00, och kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en stabil nivå.Vanliga frågor och svar gällande grillning och eldningsförbudet. På vår webbplats har vi lagt upp de frågor och svar vi brukar få från allmänheten gällande eldningsförbudet, vilket vi vill sprida så långt som möjligt.https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-18-lansoverskridande-eldningsforbud.htmllänk till annan webbplatsFör mer information, kontakta: Lars Brånn, Länsstyrelsen, avdelningschef/försvarsdirektör, 010-224 93 54, 072-204 34 23Johan Wretenberg, Länsstyrelsen, avdelningschef/ tillförordnat länsråd, 010-224 94 19Pressmeddelandet finns även på www.lansstyrelsen.se/vastmanlandlänk till annan webbplatshttps://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-lansstyrelsen-i-vastmanland/nyheter-och-press/nyheter---vastmanland/2018-07-18-beslut-om-lansgemensamma-bestammelser-for-eldning-och-grillning.htmllänk till annan webbplats
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-18

  Fri väg till räddningspersonal vid eventuella olyckor  Med anledning av senaste tidens badolyckor runt om i landet vill vi påminna om vikten att ge fri väg till räddningspersonal vid eventuella olyckor.Detta innebär att man EJ ska försvåra räddningspersonalens arbete genom att hindra dess framryckning till- eller från olycksplatsen.Vid själva olycksplatsen skall endast NÖDVÄNDIG personal befinna sig.Om en olycka sker skall ni skyndsamt ringa 112.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-16

  SMHI varnar för värmebölja  SMHI har gått ut med en prognos som visar på att det kommer att råda värmebölja i hela landet.Med värmebölja menas en period på minst 5 dagar i sträck då dygnets högsta temperatur överstiger minst 25 grader celsius. Av denna anledning rekommenderar vi att ni läser följande broschyr:Broschyr - Råd vid värmeböljalänk till annan webbplatsYtterligare information finner ni under denna länk:Värmebölja (intern länk)öppnas i nytt fönster1177 :Råd vid värmebölja(extern länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SMHI:Aktuella prognoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster OBS!Viktigt att ej lämna barn eller husdjur obevakade i bil eller liknande slutna utrymmen!   
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-10

  Djurfoder  Efter att ha fått frågan från invånare har vi inventerat vilka områden i Surahammars kommun som finns att slå djurfoder på. Det är fyra områden, ett i vardera Virsbo och Surahammar samt två områden i Ramnäs. Bönderna får ingen ersättning, men får behålla fodret. Det är inte tillåtet att sälja gräset, det få bara användas som djurfoder. Efter slåtter/pressning/inplastning ska fodret/balarna tas bort omgående. Slåttern ska utföras på ett yrkesmässigt, säkert sätt och sker på eget ansvar. De ytor som finns att tillgå är ytor som normalt inte används till foder och det kan finnas stenar, aluminiumburkar, plast och annat olämpligt i gräset. Vi vill betona detta då nyttjande av dessa områden sker på egen risk.Vid intresse mejla till gatapark@surahammar.se senast kl. 12.00 den 13 juli. Skriv vilket område ni är intresserade av, vid flera intressenter sker lottdragning.Nedan finner ni länkar till google maps för aktuella platser:
  Ramnäs Äng vid voltvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-09

  Information från IP Only  Information gällande din fiberanslutningHej,Byggnationen av fibernätet på landsbygden i Surahammar är beräknad att starta under fjärde kvartalet 2018. Mer information samt preliminär tidsplan kommer närmare inpå byggstart.Hela området kommer delas in i mindre delområden och när byggnationen startar kommer vi successivt arbeta oss vidare delområde för delområde inom kommunen. Innan vi påbörjar nästa delområde är det viktigt att alla markavtal och tillstånd är på plats, på så vis kan vi löpande färdigställa och driftsätta hela landsbygden i Surahammar till vårt rikstäckande fibernät.Du kan se hela fiberresan på vår hemsida ip-only.se/privat/ fiberresanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .Har du frågor eller funderingar?Då är du välkommen att besöka vårt kundforum kundservice.ip-only.se där finns svar på de vanligaste frågorna. Du kan även kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundse rvice@ip-only.se.Vänliga hälsningar, IP-Only Mälardalen För aktuell information besök malardalen.ip-only.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-07-02

  Eldningsförbud utfärdat  Det är extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor.Eldningsförbud råder därför från och med måndagen den 2 juli 2018 i Eskilstuna, Strängnäs, Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner.Förbudet gäller tillsvidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.Förbudet innebär Du får endast grilla med kol/briketter/gasol i permanent iordningställda grillplatser och i din trädgårdsgrill. Du får inte elda i engångsgrillar eller grillar på korta ben. Ha släckutrustning i närheten och se till att släcka helt när du är klar. Vi informerar när eldningsförbudet upphävs.
  Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällskydd och Beredskaps hemsida www.dinsakerhet.se länk till annan webbplats
  Mer information
  Inre Befäl
  RäddSam Mälardalen
  Telefon: 016-710 74 40 E-post: rc@eskilstuna.se

  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-24 16:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se