Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  


 • Hjälp med matinköp samt leverans  Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att alla personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter. Detta medför att det kan bli svårt att exempelvis gå och handla mat.Har du inte själv just nu n...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Vi vill hjälpa lokala företag – Åtgärder & en väg in!  Med anledning av det allvarliga läget som just nu råder till följd av coronaviruset vill vi givetvis stötta vårt lokala näringsliv så mycket vi bara kan. Efter kontakt med företagare vill vi därför va...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Tack för alla gåvor!  Vi är så tacksamma för alla gåvor vi fått in från både allmänheten och näringslivet för att kunna förbereda inför en eventuell smittspridning.Främst har det rört sig om munskydd, handsprit och skyddsu...
  Läs mer
  ...............................................................

 • EARTH HOUR 2020  Världens största klimatmanifestation Earth Hour genomförs över hela världen lördagen den 28 mars kl. 20.30 – 21.30. Människor på alla delar av vår jord släcker ljuset för att visa att de bryr sig om k...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Företag och Covid-19  Vi jobbar just nu febrilt med att se över vad vi kan göra i kommunen för vårt lokala närinsgliv i denna svåra tid. Vi har ständig dialog med såväl Region Västmanland, som Sveriges kommuner och Regione...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Våld i hemmet - Hjälpverksamhet fortsatt öppet  Blir du utsatt för våld i hemmet? För många är inte hemmet en trygg plats. Vi vill påminna dig om att vår verksamhet inte stänger, det finns hjälp att få! Vänd dig till samordnare mot våld i nära rela...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Varning utgår till våra äldre medborgare  Det har kommit kommunen till kännedom att äldre i Surahammars kommun fått påhälsning av någon/några som utger sig för att vara tex. hantverkare, polis eller komma från någon av våra kommunala verksamh...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Så hanterar biblioteket i Surahammar och Virsbo Covid-19  Surahammars bibliotek och Virsbo bibliotek är öppet som vanligt. På biblioteken tar vi spridningen av cornaviruset på allvar och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

  Regeringen har beslutat...

  Läs mer
  ...............................................................

 • Inställda sammanträden 23 mars och 6 april  På uppdrag av ordföranden meddelas att kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 23 mars 2020, samt kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 april 2020, är inställda.

  Läs mer
  ...............................................................

 • Fritidsbanken och Secondhandbutiken stänger tillsvidare  På grund av rådande omständigheter gällande Coronaviruset kommer kommunens Fritidsbank och Secondhandbutik att hållas stängd tillsvidare.

  Läs mer
  ...............................................................

 • Fritidsgårdar i Surahammars kommun stänger tillfälligt sina aktiviteter efter skoltid.  Från och med imorgon den 17:e mars stänger fritidsgårdsverksamheten i Ramnäs, Surahammar och Virsbo och de aktiviteter som drabbas rör endast aktiviteterna efter skoltid. På skoltid fortsätter fritids...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Biblioteket i Ramnäs stänger tillfälligt  Med anledning av det besöksförbud som infördes under förra veckan på samtliga vård- och omsorgsinrättningar i kommunen så stänger Biblioteket i Ramnäs tillfälligt sina dörrar.Detta har att göra med at...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Sandsopning 2020  Sandupptagning (sopning) av gator, trottoarer och gång/cykelvägar kommer att ske mellan v. 14 och 16 i Surahammar, Virsbo och RamnäsPassa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ih...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Surahammars kommun går upp i Stabsläge  Coronavirusets utveckling gör att Surahammars kommun från och med måndag den 16 mars väljer att gå upp i stabsläge för att bättre kunna stödja, leda och samordna kommunens övergripande insatser.Med an...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Informationssida om Coronaviruset  Surahammars kommun arbetar aktivt med planer, rutiner och rekommendationer för att på så sätt kunna minimera risken för eventuell smittspridning av Coronaviruset inom vår kommungräns.Med anledning av ...
  Läs mer
  ...............................................................

 • IFO informerar med anledning av Coronaviruset  Sara Alverås, chef för IFO (Individ- och Familjeomsorgen) i Surahammars kommun meddelar att verksamheten har öppet som vanligt och att avsikten är att i möjligaste mån kunna hålla de öpettider och åta...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Surahammars kommun inför besöksförbud på vård- och omsorgsboenden med omedelbar verkan  Surahammars kommun arbetar aktivt med planer, rutiner och rekommendationer för att på så sätt kunna minimera risken för eventuell smittspridning av Coronaviruset inom vår kommungräns.Med anledning av ...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Sjukfrånvaro bland personalen minskar  Det långsiktiga arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda börjar ge resultat.Surahammar placerar sig på en 4.e plats att vara bästa kommun i Sverige att ha låg sjukfrånvaro.Medelv...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Information om Ekängsbadet  Surahammars kommun går in i ett nytt skede i slutförandet av badhuset. Upphandlingen för att återställa felen från tidigare entreprenör är nu klar.Byggstart sker under mars månad och badhuset väntas va...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Viktig information om arbete med dagvattenanslutningar i ert område  Pollex AB kommer på uppdrag av Surahammars kommunalteknik AB att invertera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunensledningar.För information om lokationer (pdf-bilagor), m.m vänligen följ d...
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-09-18 10:47

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se