Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2020-04-29

  Årets Företagare i Surahammars kommun 2020!  Idag utsåg föreningen Företagarna Hallstahammar Surahammar Årets Företagare i Surahammars kommun år 2020. Vinnare blev ICA-handlaren Oscar Wallén som driver Ica Nära Virsbo. Vår näringslivsstrateg, Th...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-28

  Buss 514 återgår till ordinarie tidplan fr.o.m 28:e april  Efter att ha utvärderat kollektivtrafiken under de senaste veckorna så har kollektivtrafikmyndigheten fattat beslut att utöka busstrafiken. Detta gör man för att undvika trängsel på kollektivtrafikens...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-28

  Årets försäljning av Majblommor sker digitalt  På grund av Coronaepidemin så säljs majblomman för första gången enbart digitalt.Priset sätter du själv!Under en tvåveckorsperiod så pågår insamlingar runt om i landet med syftet att kunna samla in pe...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-23

  Beslut om inställt feriearbete  Efter en samlad riskbedömning och med ungdomarnas bästa i beaktande så har det fattats ett politiskt beslut att ställa in 2020 års feriearbete i Surahammars kommun.Det är ett väldigt tråkigt men nödvä...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-22

  NCK uppmärksammar Surahammars kommun  I en webbartikel på NCK:s (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) uppmärksammas Surahammars kommuns arbete för att hjälpa de våldsutsatta i vår kommun.Våldsutsatthet påverkar försörjningsstödetlänk till annan webbplats Blir du ut...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-15

  Akut avstängning av väg 668 vid Fermansbo  På uppdrag av Trafikverket så kommer här information om totalavstängning av väg 668 vid Fermansbo.Vägen är helt avstängd i båda riktningar fr.o.m. idag 15/4 kl. 13:00 t.o.m. 17/4 kl. 16:00. Eventuellt ...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-15

  Beslut om inställda evenemang  Efter en samlad riskbedömning och med folkhälsomyndighetens rekommendationer tagna i beaktande så har det fattats ett ordförandebeslut att ställa in Valborgsmässofirande, nationaldagsfirande samt Sura...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-09

  Beslut om stängda kommunala anläggningar  Ett politiskt beslut har tagits att tillfälligt stänga ner kommunala anläggningar för föreningar och privatpersoner för att minska risken för smittspridning av Coronavirus.Beslutet gäller idrottshalla...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-09

  Hjälp och civilkurage vid missförhållanden i hemmet  För många är inte hemmet en trygg plats, vilket gör att dessa tider blir extra svåra. Nedan har vi listat vart du kan vända dig om du känner oro, eller behöver hjälp och stöd. Nedan når du även inform...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-08

  Tillfälliga ändringar i Kollektivtrafiken fr.om. 14 April  Antalet resor med VL:s bussar har kraftigt minskat de senaste veckorna.
  Kollektivtrafiksförvaltningen anpassar därför trafikutbudet från och med den 14 april. Anpassningen innebär att busstrafiken gles...

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-07

  Svenskt Näringsliv uppmärksammar våra åtgärder  Under förra veckan uppmärksammade branschorganisationen Svenskt Näringsliv våra insatser för att underlätta för våra lokala företag. Vi vill med denna nyhet påminna om våra vidtagna åtgärder för att s...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-06

  Dagens kommunfullmäktigesammanträde är inställt  Kommunfullmäktiges ordförande meddelar via nämndsekreteraren att dagens möte är inställt p.g.a. rådande omständigheter.Anslag (Länk till dokumentet)PDF (pdf, 110 kB)
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-02

  Beställning av matinköp till påsk!/Ruoka tilaaminen pääsiäisenä!  Sista dag att beställa mat inför påskhelgen är onsdag 8 april och leverans kan då ske på torsdag 9 april. Vid beställningen kan du bestämma om du vill att dina varor ska handlas hos Ica i Virsbo, elle...
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2020-04-01

  Västmanlands Företagssupport  Den 31/3 lanserades det i länet en Företagssupport för samtliga företag och företagare i länet som behöver stöttning till följd av covid-19. Det är Region Västmanland som tillsammans med samarbetspart...
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-09-18 10:47

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se