Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  


 • Nya beslutade rekommendationer från regeringen  Regeringen meddelade den 21 januari att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn födda 2005 eller senare undan...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Fortsatt distansundervisning för högstadieelever  Smittskyddsläkare Jan Smedjegård rekommenderar fortsatt partiell distansundervisning för högstadielever i regionen.Surahammars kommun kommer att följa dessa rekommendationer och förlänger således dist...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Isbanor tillgängliga i kommunen  Åke Höljer
  Driftansvarig Fastighet/Gata&Park meddelar:
  Vi har under dagen jobbat för fullt! Det finns nu fyra st åkbara isbanor i kommunen. Skogslundsplan, nytorpsskolan i Sura. Kättingparken i Ramnäs &...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Distansundervisning för högstadieelever  Skolchef Katarina Djukic-Forsman meddelar idag:Beslut om distansundervisning v. 3 gällande Hammarskolan,Enligt information från Smittskyddsenheten i Region Västmanland har vi i Surahammars kommun en m...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Kommunala idrottsanläggningar fortsatt stängda fram till 24/1  Det har fattats beslut att Surahammars kommuns anläggningar ska vara fortsatt stängda t o m 24/1. Beslutet gällande Surahammars kommun togs efter ett möte där smittskyddsläkaren Jan Smedjegård närvara...
  Läs mer
  ...............................................................

 • Medborgarlöfte undertecknat  Surahammars kommun har i samarbete med Polisen äntligen lyckats ta fram ett s.k medborgarlöfte avseende ökad trygghet i kommunen och synnerligen vid Hammarskolan med omnejd.Detta med anledning av att ...
  Läs mer
  ...............................................................
Cristian Hidalgo


, 2020-09-18 10:47

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se