Du läser här:

Angående gårdagens incident på Hammarskolan

Igår, torsdag 21 april, avfyrade en elev ett soft air gunskott som träffade en lärare i nacken. Händelsen är anmäld till polisen och Arbetsmiljöverket och air softvapnet är
omhändertaget.

Läraren mår efter omständigheterna väl och är i tjänst idag och undervisar. Eleven är
tillsvidare avstängd och rektorn har på morgonen gått runt till samtliga klasser och informerat om händelsen, även alla föräldrar har fått information.

En fortsatt dialog med personal och elever kommer att föras och händelsen kommer att fortsätta utredas under nästa vecka.

Sara Klavdal


, 2016-04-22 14:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se