Du läser här:

Ännu ett fantastiskt resultat för Surahammars kommun

Surahammars kommun redovisar i 2016 års resultaträkning ett överskott om 4 577 kr per invånare. Detta placerar kommunen på en 25:e plats av totalt 290 kommuner. I länet placerar sig Surahammar på 4:e plats.

Kommunens officiella bokslut för år 2016 kommer att presenteras inom kort. Det visar ett totalt överskott på 46 mkr. Surahammars kommun har sedan 2001 årligen redovisat positiva resultat i resultaträkningen. Under de senaste fyra åren har resultaten glädjande varit starkare än någon period tidigare.

-Jag är mycket nöjd med hur kommunens ekonomi fortsätter att utvecklas positivt, säger Tobias Nordlander (S), kommunstyrelsens ordförande. Genom strukturerat arbete med ett tydligt ekonomiskt fokus har vi under ett antal år byggt upp en stabil kommunkassa för framtida investeringar, vilket ger oss en handlingsfrihet.

-Fyra ekonomiska rekordår i rad och en stark budget år 2017 är god ekonomisk hushållning enligt konstens alla regler, säger kommunens andre vice ordförande, Erkki Visti (C). När man analyserar resultatet ser man tydligt att detta är resultatet av hårt och målmedvetet arbete i den kommunala organisationen. Detta arbete gör att vi nu har möjlighet att satsa ordentligt för framtiden, utan att behöva uppta nya lån.

Både Nordlander och Visti påtalar att ett så här bra resultat inte går att uppnå om inte hela organisationen är med och bidrar.
-Det är en förmån att vara politiker i en så framåtriktad organisation som Surahammars kommun är!

Flerårsresultat
Resultatutvecklingen under den senaste treårsperioden är enligt följande, resultat kr per invånare.

Surahammar
2014:+1 909
2015:+3 404
2016:+4 577

Länskommunerna, medeltal
2014:+1 088
2015:+1 996
2016:+3 044
Källa: scb

Kort analys av resultat 2016 (i miljoner kr)

Resultat för kommunen: + 46,0
De största förklaringarna till resultatet

  • Skatteintäkter och bidrag från staten + 19,5 (inkl 13,0 extra tilldelade flyktingmedlen)
  • Planerat överskott + 10,6
  • Avskrivningar + 6,2
  • Finansnetto +5,8

För mera information beträffande detta, kontakta gärna

Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande, 0220 – 392 92
Erkki Visti, kommunstyrelsens andre vice ordförande, 070 – 523 52 38.

 

Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-03-09 13:16

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se