Du läser här:

Antalet invånare i kommunen ökar

Surahammar kommuns invånarantal ökar glädjande med 74 personer enligt nyligen publicerad statistik från SCB (statistiska centralbyrån). Totalt bor nu 10 059 personer i kommunen.

Statistiken från SCB som publicerades den 21 februari visar att kommunens befolkning ökat med 74 personer sedan förra årsmätningen. Antalet barn som fötts är 119 och 121 personer har avlidit.

Mycket positivt och glädjande är att det är fler som flyttar till kommunen och färre som flyttar ut. Förra året, 2016, flyttade 701 personer in och 622 valde att lämna kommunen.

Totalt bor nu 10 059 personer i kommunen den 31 december 2016.

Befolkningsstatistik 1 januari-31 december

Födda

119

Avlidna

121

Inflyttade

701

Utflyttade

622

Totalt

10 059

Axel Kjellin


, 2018-03-21 09:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se