Du läser här:

Äntligen är Polisen på plats i Surahammar

Sedan efter påsk är polisen äntligen på plats i Surahammar.
Som en tillfällig lösning huserar de tre, områdespoliserna Rebecca Augustin, Mårten Anderson och kommunpolisen Fredrik Borell, i kommunhuset men letar efter egna lokaler att kunna flytta till när flera poliser kommer på plats, vilket man hoppas kunna ske under hösten.

Öppettiderna kommer inledningsvis att vara tisdagar mellan kl 13.00-15.00 då kommunpolisen Fredrik Borell är på plats. Då kan enklare ärenden hanteras, så som till exempel att göra en polisanmälan eller lämna in hittegods.
Första öppna tisdagen är den 2 maj.
Fredrik Borell nås via kommunens växel på 0220-390 00

I övrigt kontaktas Polisen via 114 14 för icke akuta ärenden och 112 vid akuta situationer.

I de nya medborgarlöftena står att läsa:

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftena utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.

  • Kommun och Polis ska jobba för att medborgarna känner ökad trygghet i centrummiljö.
  • Polis utför kontroller av utsedda platser.
  • Polis utför fotpatrull i samhällscentrum.
  • Kommunen jobbar för en levande centrummiljö i de tre tätorterna.
  • Kommun och Polis ska jobba för ökad trafiksäkerhet i samhällscentrum.
  • Polis utför hastighetskontroller på utpekade vägsträckor.
  • Polis ska verka för en större säkerhet i känsliga trafikmiljöer som t.ex. i närheten av skolor och förskolor.


Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-04-27 07:18

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se