Du läser här:

Arbetslösheten i Surahammar näst lägst i länet

De senaste månaderna har arbetslösheten i länet fortsatt att sjunka. Arbetslösheten i november uppgick till 9,3 procent av arbetskraften. Det är något lägre än motsvarande månad i fjol. I Surahammar ligger motsavarnde siffra på 7,9 procent vilket är näst lägst i hela länet.

På arbetsmarknaden ökar antalet lediga platser och många företag och organisationer har svårt att hitta den kompetens de behöver. Antalet lediga platser hos Arbetsförmedlingen ligger på fortsatt höga nivåer och antalet varsel är fortsatt förhållandevis låga.
I den senaste prognosen för arbetsmarknaden i Västmanlands län beskriver Arbetsförmedlingen att företagen i länet upplever en stark efterfrågan på arbetskraft. Den höga efterfrågan på arbetskraft innebär att antalet sysselsatta väntas öka framöver. 


Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2016-12-23 09:57

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se