Du läser här:

Att tänka på när snön kommer

Trottoarer är för gående - Cykelbanor är för cyklister - Parkeringar är för stillastående bilar.

Körbanor och vändplaner är för att snöröjarna ska kunna få bort snön när den kommer. Och chansen/risken finns att det blir rätt så snart !

Så flytta hockeymålet, grushögen som blev över från grusgångsrenoveringen och allt annat från vändplanerna. Parkera in alla bilarna på tomten eller ställ dem i deras vinter-garage/förvar och tänk igenom vart du kan lägga din snö i vinter så att alla kan komma fram på bästa sätt.

Surahammars kommuns snöröjare tackar för din hjälp och en bättre arbetsmiljö


Gunilla Falk


, 2016-11-01 16:49

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se