Du läser här:

Avstängning av länsväg 233

Länsväg 233 sträckan som går mellan riksväg 66 och Gunnilbo kommer att stängas av måndag 24 oktober för byte av en rörbro. Vägen beräknas att öppna igen måndag 7 november.

Rörbron över Råsenbäcken vid Knäppmora är mycket dålig och kommer att bytas ut. Arbetena kommer utföras dagtid i långa skift samt under helgen.

På sträckan finns även en mindre vägtrumma som kommer att bytas i samband med rörbro bytet.

Trafiken kommer att hänvisas att köra länsväg 250 via Fagersta och Köping.

Gunilla Falk


, 2016-10-22 09:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se