Du läser här:

Begränsad framkomlighet på väg 252 i juni

Under vecka 22-26 ska nya väg 252 anslutas till befintlig väg väster om ån. Det påverkar trafiken under cirka fem veckor med avsmalnade körfält samt trafikledning med trafikljus.

Från och med måndag den 30 maj och fram till den 30 juni byggs anslutningen mellan den nya och den befintliga vägen strax norr om återvinningscentralen vid Trångfors på västra sidan av Kolbäcksån. Trafikregleringen kommer att pågå under hela den tiden. Vid arbetet påverkas även infarten till återvinningscentralen, infarten kommer flyttas en liten bit norrut.

Vi ber om förståelse för den påverkan som vägarbetena har. Vi ber också alla trafikanter att vara uppmärksamma på skyltning samt att hålla hastighet och avstånd till andra fordon. Tänk på din egen, dina medtrafikanters och vägarbetarnas säkerhet.

Läs mer om vägbygget på Trafkverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sara Klavdal


, 2016-05-24 08:49

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se