Du läser här:

Bli en flyktingguide/språkvän

Att vara en flyktingguide/språkvän är ett sätt att umgås över gränserna. Genom att bygga broar mellan människor skapas möten som leder till integration i praktiken. Mötena bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning. De motverkar okunskap, fördomar och skapar ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Vem riktar vi oss till?

  • Dig som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och vill göra en god samhällsinsats.
  • Dig som relativt nyligen har invandrat till Sverige, det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv i en personlig kontakt.

Läs mer och anmäl dig direkt på hemsidan

För mer information:

Inge Larsson, samordnare          Tfn. 070-665 45 43

Sidan publicerad av: Sara Klavdal
, 2016-03-01 10:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se