Du läser här:

Bredband i kommunen

Under de senaste dagarna har det inkommit många frågor gällande bredband till kommunen.

Vad kommunen har förstått så har olika aktörer gått ut med erbjudanden om fiber i olika delar av kommunen. Sedan tidigare har också en aktör grävt fiber till framförallt
villor i Surahammars tätort.

Intresset från leverantörer att installera fiber till kunder är i stor utsträckning beroende på anslutningsgraden i det enskilda området. Eftersom leverantörerna
kräver en viss anslutningsgrad innan de påbörjar installation blir det svårt för en konkurrerande verksamhet att gå in i samma område.

Den vanligaste frågan som kommer till kommunen gällande fiber är:
När kan jag få ett erbjudande om fiber från kommunen?

Svaret på frågan är tyvärr att det inte går att svara på. Det beror på att kommunen i dagsläget endast haft inledande diskussioner med en fiberleverantör vid namn
Fibra.

Fibra är ett bolag som idag ägs av Västerås, Hallstahammar, Arboga, Strängnäs och Eskilstuna. Surahammars kommuns närmande mot Fibra ska ses som en förfrågan om delägarskap i bolaget.

Det är alltid den som får ett erbjudande från en aktör som måste besluta sig för om man vill köpa en produkt/ tjänst eller inte, kommunen kan inte i något fall
ge råd om detta.

Sara Klavdal


, 2016-04-18 14:09

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se