Du läser här:

Dags för radonmätning?

Misstänker du att du har höga halter av radon hemma eller var det längesedan en mätning gjordes?

För att få bäst resultat av radonmätningen ska mätningen ske under eldningssäsongen, 1 oktober till 31 April. Mätperioden ska då främst ske under minst två till helst tre månader.

Vill du göra en mätning hemma hos dig kontakta Miljökontoret. Lämna information om namn, adress och om de gäller lägenhet, villa eller annat. Gällande bidrag för radonsanering upphörde det att gälla år 2014.

Gunilla Falk


, 2016-10-03 08:30

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se