Du läser här:

Detaljplan Åhagen

Tyck till mellan 31 juli och 27 augusti 2017

Vi har tagit fram ett förslag till detaljplan för fritidshusområdet Åhagen. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en avstyckning av de inom planområdet belägna fritidshustomterna. I samband med planläggning anvisar planen förutsättningar för ytterligare bostadsbebyggelse inom markområdet. Planförslaget medger även en gemensam småbåtshamn för områdets behov med möjlighet att anlägga en gemensam grillplats inom naturmarken.

Under samrådstiden den 31 juli till 27 augusti 2017 är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 27 augusti 2017 via e-post till plan-bygg@surahammar.se eller till adress: Surahammars kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 203, 735 23 Surahammar.

 

Klicka på länken nedan för att gå till sidan där dokumentationen finns tillgänglig.

Länköppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2017-08-07 09:39

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se