Du läser här:

Driftsstörning i vinterväghållningen

För tillfälligt upplever vi en driftstörning i vinterväghållningen i samtliga kommunens orter. Vi arbetar med att åtgärda detta snarast möjligt.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2017-12-28 11:43

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se