Du läser här:

Eldningsförbudet är hävt

Från och med måndag 5 juni är det åter tillåtet att elda och grilla utanför detaljplanerat område förutsatt att man inte stör sina grannar. Detta gäller Eskilstuna-, Strängnäs-, Västerås-, Hallstahammars- och Surahammars kommun.


Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: https://www.dinsakerhet.se/länk till annan webbplatsFör mer information, kontakta:


Inre Befäl RäddSam Mälardalen
Telefon: 016-710 74 40
E-post: RC@eskilstuna.se

 

Cristian Hidalgo


, 2017-06-07 08:31

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se